Antagningspoäng för Kandidatprogram i energiomställning - hållbarhet och ledarskap vid Uppsala universitet

Programkod: UU-P1282

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Kandidatprogram i energiomställning - hållbarhet och ledarskap vid Uppsala universitet antagningspoängen 0.00 i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

95

Antagna urval 1

20

Antagna urval 2

12

Under HT2018 sökte 95 personer till Kandidatprogram i energiomställning - hållbarhet och ledarskap vid Uppsala universitet varav 12 i första hand. Totalt antogs 20 personer i det första urvalet varav 6 var män och 10 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 12 personer varav 5 var män och 5 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 34% män och 47% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Uppsala universitet

Andra utbildningar i Uppsala