Antagningspoäng för Kandidatprogram i engelska med globala perspektiv vid Uppsala universitet

Programkod: UU-P5054

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.15 16.60 0.75 0.00 0.00
Urval 2 17.08 16.60 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Kandidatprogram i engelska med globala perspektiv vid Uppsala universitet antagningspoängen 18.15 i urvalsgrupp BI, 16.60 i urvalsgrupp BII och 0.75 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

154

Antagna urval 1

25

Antagna urval 2

20

Under HT2020 sökte 154 personer till Kandidatprogram i engelska med globala perspektiv vid Uppsala universitet varav 25 i första hand. Totalt antogs 25 personer i det första urvalet varav 7 var män och 17 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 20 personer varav 7 var män och 12 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 31% män och 64% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Uppsala universitet

Andra utbildningar i Uppsala