Antagningspoäng för Kandidatprogram i företagsekonomi vid Uppsala universitet

Programkod: UU-P2101

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.50 16.29 0.50 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Kandidatprogram i företagsekonomi vid Uppsala universitet antagningspoängen 16.50 i urvalsgrupp BI, 16.29 i urvalsgrupp BII och 0.50 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

618

Antagna urval 1

175

Antagna urval 2

113

Under HT2020 sökte 618 personer till Kandidatprogram i företagsekonomi vid Uppsala universitet varav 51 i första hand. Totalt antogs 175 personer i det första urvalet varav 118 var män och 56 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 113 personer varav 78 var män och 33 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 68% män och 31% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.63 15.50 0.30 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Kandidatprogram i företagsekonomi vid Uppsala universitet antagningspoängen 14.63 i urvalsgrupp BI, 15.50 i urvalsgrupp BII och 0.30 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

500

Antagna urval 1

150

Antagna urval 2

69

Under HT2019 sökte 500 personer till Kandidatprogram i företagsekonomi vid Uppsala universitet varav 38 i första hand. Totalt antogs 150 personer i det första urvalet varav 89 var män och 58 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 69 personer varav 48 var män och 20 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 63% män och 36% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.60 16.36 0.85 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Kandidatprogram i företagsekonomi vid Uppsala universitet antagningspoängen 16.60 i urvalsgrupp BI, 16.36 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

786

Antagna urval 1

130

Antagna urval 2

92

Under HT2018 sökte 786 personer till Kandidatprogram i företagsekonomi vid Uppsala universitet varav 71 i första hand. Totalt antogs 130 personer i det första urvalet varav 79 var män och 43 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 92 personer varav 52 var män och 38 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 59% män och 36% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.76 16.90 0.90 0.00
Urval 2 11.77 15.40 0.40
För höstterminen år 2017 hade Kandidatprogram i företagsekonomi vid Uppsala universitet antagningspoängen 16.76 i urvalsgrupp BI, 16.90 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

903

Antagna urval 1

130

Antagna urval 2

110

Under HT2017 sökte 903 personer till Kandidatprogram i företagsekonomi vid Uppsala universitet varav 57 i första hand. Totalt antogs 130 personer i det första urvalet varav 76 var män och 52 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 110 personer varav 57 var män och 49 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 55% män och 42% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.05 15.91 0.90 0.00
Urval 2 14.90 15.32 0.60 2.50
För höstterminen år 2016 hade Kandidatprogram i företagsekonomi vid Uppsala universitet antagningspoängen 17.05 i urvalsgrupp BI, 15.91 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

814

Antagna urval 1

130

Antagna urval 2

110

Under HT2016 sökte 814 personer till Kandidatprogram i företagsekonomi vid Uppsala universitet varav 58 i första hand. Totalt antogs 130 personer i det första urvalet varav 58 var män och 65 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 110 personer varav 55 var män och 50 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 47% män och 48% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.40 17.08 0.90 3.00
Urval 2 14.75 12.59 0.65 2.00
För höstterminen år 2015 hade Kandidatprogram i företagsekonomi vid Uppsala universitet antagningspoängen 17.40 i urvalsgrupp BI, 17.08 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

790

Antagna urval 1

120

Antagna urval 2

120

Under HT2015 sökte 790 personer till Kandidatprogram i företagsekonomi vid Uppsala universitet varav 54 i första hand. Totalt antogs 120 personer i det första urvalet varav 62 var män och 56 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 120 personer varav 78 var män och 41 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 58% män och 40% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.85 16.68 1.00 0.00
Urval 2 15.45 15.10 0.60
För höstterminen år 2014 hade Kandidatprogram i företagsekonomi vid Uppsala universitet antagningspoängen 17.85 i urvalsgrupp BI, 16.68 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

622

Antagna urval 1

100

Antagna urval 2

90

Under HT2014 sökte 622 personer till Kandidatprogram i företagsekonomi vid Uppsala universitet varav 52 i första hand. Totalt antogs 100 personer i det första urvalet varav 58 var män och 36 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 90 personer varav 50 var män och 37 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 57% män och 38% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Uppsala universitet

Andra utbildningar i Uppsala