Antagningspoäng för Kandidatprogram i företagsekonomi vid Uppsala universitet

Programkod: UU-P2101

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.05 15.91 0.90 0.00
Urval 2 14.90 15.32 0.60 2.50
För höstterminen år 2016 hade Kandidatprogram i företagsekonomi vid Uppsala universitet antagningspoängen 17.05 i urvalsgrupp BI, 15.91 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

814

Antagna urval 1

130

Antagna urval 2

110

Under HT2016 sökte 814 personer till Kandidatprogram i företagsekonomi vid Uppsala universitet varav 58 i första hand. Totalt antogs 130 personer i det första urvalet varav 58 var män och 65 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 110 personer varav 0 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 24% män och 27% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.40 17.08 0.90 3.00
Urval 2 14.75 12.59 0.65 2.00
För höstterminen år 2015 hade Kandidatprogram i företagsekonomi vid Uppsala universitet antagningspoängen 17.40 i urvalsgrupp BI, 17.08 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

790

Antagna urval 1

120

Antagna urval 2

120

Under HT2015 sökte 790 personer till Kandidatprogram i företagsekonomi vid Uppsala universitet varav 54 i första hand. Totalt antogs 120 personer i det första urvalet varav 62 var män och 56 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 120 personer varav 78 var män och 41 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 58% män och 40% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.85 16.68 1.00 0.00
Urval 2 15.45 15.10 0.60
För höstterminen år 2014 hade Kandidatprogram i företagsekonomi vid Uppsala universitet antagningspoängen 17.85 i urvalsgrupp BI, 16.68 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

622

Antagna urval 1

100

Antagna urval 2

90

Under HT2014 sökte 622 personer till Kandidatprogram i företagsekonomi vid Uppsala universitet varav 52 i första hand. Totalt antogs 100 personer i det första urvalet varav 58 var män och 36 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 90 personer varav 50 var män och 37 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 57% män och 38% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Uppsala universitet

Andra utbildningar i Uppsala