Antagningspoäng för Kandidatprogram i freds- och utvecklingsstudier vid Uppsala universitet

Programkod: UU-P2060

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.79 20.27 1.35 3.00
Urval 2 19.95 19.27 1.30 3.00
För höstterminen år 2017 hade Kandidatprogram i freds- och utvecklingsstudier vid Uppsala universitet antagningspoängen 20.79 i urvalsgrupp BI, 20.27 i urvalsgrupp BII och 1.35 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

1362

Antagna urval 1

65

Antagna urval 2

65

Under HT2017 sökte 1362 personer till Kandidatprogram i freds- och utvecklingsstudier vid Uppsala universitet varav 230 i första hand. Totalt antogs 65 personer i det första urvalet varav 9 var män och 55 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 65 personer varav 11 var män och 53 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 15% män och 83% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.30 20.71 1.35 4.00
Urval 2 20.80 20.23 1.25 4.00
För höstterminen år 2016 hade Kandidatprogram i freds- och utvecklingsstudier vid Uppsala universitet antagningspoängen 21.30 i urvalsgrupp BI, 20.71 i urvalsgrupp BII och 1.35 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

1325

Antagna urval 1

65

Antagna urval 2

65

Under HT2016 sökte 1325 personer till Kandidatprogram i freds- och utvecklingsstudier vid Uppsala universitet varav 263 i första hand. Totalt antogs 65 personer i det första urvalet varav 20 var män och 39 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 65 personer varav 17 var män och 42 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 28% män och 62% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.60 20.94 1.40 4.00
Urval 2 21.40 20.10 1.35 4.00
För höstterminen år 2015 hade Kandidatprogram i freds- och utvecklingsstudier vid Uppsala universitet antagningspoängen 21.60 i urvalsgrupp BI, 20.94 i urvalsgrupp BII och 1.40 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

1489

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

50

Under HT2015 sökte 1489 personer till Kandidatprogram i freds- och utvecklingsstudier vid Uppsala universitet varav 317 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 12 var män och 34 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 13 var män och 33 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 25% män och 67% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.70 22.10 1.40 0.00
Urval 2 21.00 19.71 1.30
För höstterminen år 2014 hade Kandidatprogram i freds- och utvecklingsstudier vid Uppsala universitet antagningspoängen 21.70 i urvalsgrupp BI, 22.10 i urvalsgrupp BII och 1.40 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

1478

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

50

Under HT2014 sökte 1478 personer till Kandidatprogram i freds- och utvecklingsstudier vid Uppsala universitet varav 288 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 15 var män och 33 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 15 var män och 34 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 30% män och 67% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Uppsala universitet

Andra utbildningar i Uppsala