Antagningspoäng för Kandidatprogram i freds- och utvecklingsstudier vid Uppsala universitet

Programkod: UU-P2060

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.96 20.26 1.20 0.00 0.00
Urval 2 20.55 19.69 1.10 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Kandidatprogram i freds- och utvecklingsstudier vid Uppsala universitet antagningspoängen 20.96 i urvalsgrupp BI, 20.26 i urvalsgrupp BII och 1.20 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

1161

Antagna urval 1

75

Antagna urval 2

75

Under HT2020 sökte 1161 personer till Kandidatprogram i freds- och utvecklingsstudier vid Uppsala universitet varav 206 i första hand. Totalt antogs 75 personer i det första urvalet varav 17 var män och 55 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 75 personer varav 17 var män och 56 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 23% män och 74% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.89 20.36 1.30 0.00 4.00
Urval 2 20.42 20.36 1.20 0.00 4.00
Höstterminen år 2019 hade Kandidatprogram i freds- och utvecklingsstudier vid Uppsala universitet antagningspoängen 20.89 i urvalsgrupp BI, 20.36 i urvalsgrupp BII och 1.30 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

1031

Antagna urval 1

66

Antagna urval 2

66

Under HT2019 sökte 1031 personer till Kandidatprogram i freds- och utvecklingsstudier vid Uppsala universitet varav 242 i första hand. Totalt antogs 66 personer i det första urvalet varav 15 var män och 49 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 66 personer varav 13 var män och 53 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 21% män och 77% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.35 19.56 1.40 0.00 3.00
Urval 2 20.57 19.40 1.25 0.00 3.00
Höstterminen år 2018 hade Kandidatprogram i freds- och utvecklingsstudier vid Uppsala universitet antagningspoängen 21.35 i urvalsgrupp BI, 19.56 i urvalsgrupp BII och 1.40 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

1184

Antagna urval 1

65

Antagna urval 2

65

Under HT2018 sökte 1184 personer till Kandidatprogram i freds- och utvecklingsstudier vid Uppsala universitet varav 260 i första hand. Totalt antogs 65 personer i det första urvalet varav 17 var män och 46 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 65 personer varav 17 var män och 46 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 26% män och 71% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.79 20.27 1.35 3.00
Urval 2 19.95 19.27 1.30 3.00
För höstterminen år 2017 hade Kandidatprogram i freds- och utvecklingsstudier vid Uppsala universitet antagningspoängen 20.79 i urvalsgrupp BI, 20.27 i urvalsgrupp BII och 1.35 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

1362

Antagna urval 1

65

Antagna urval 2

65

Under HT2017 sökte 1362 personer till Kandidatprogram i freds- och utvecklingsstudier vid Uppsala universitet varav 230 i första hand. Totalt antogs 65 personer i det första urvalet varav 9 var män och 55 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 65 personer varav 11 var män och 53 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 15% män och 83% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.30 20.71 1.35 4.00
Urval 2 20.80 20.23 1.25 4.00
För höstterminen år 2016 hade Kandidatprogram i freds- och utvecklingsstudier vid Uppsala universitet antagningspoängen 21.30 i urvalsgrupp BI, 20.71 i urvalsgrupp BII och 1.35 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

1325

Antagna urval 1

65

Antagna urval 2

65

Under HT2016 sökte 1325 personer till Kandidatprogram i freds- och utvecklingsstudier vid Uppsala universitet varav 263 i första hand. Totalt antogs 65 personer i det första urvalet varav 20 var män och 39 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 65 personer varav 17 var män och 42 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 28% män och 62% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.60 20.94 1.40 4.00
Urval 2 21.40 20.10 1.35 4.00
För höstterminen år 2015 hade Kandidatprogram i freds- och utvecklingsstudier vid Uppsala universitet antagningspoängen 21.60 i urvalsgrupp BI, 20.94 i urvalsgrupp BII och 1.40 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

1489

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

50

Under HT2015 sökte 1489 personer till Kandidatprogram i freds- och utvecklingsstudier vid Uppsala universitet varav 317 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 12 var män och 34 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 13 var män och 33 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 25% män och 67% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.70 22.10 1.40 0.00
Urval 2 21.00 19.71 1.30
För höstterminen år 2014 hade Kandidatprogram i freds- och utvecklingsstudier vid Uppsala universitet antagningspoängen 21.70 i urvalsgrupp BI, 22.10 i urvalsgrupp BII och 1.40 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

1478

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

50

Under HT2014 sökte 1478 personer till Kandidatprogram i freds- och utvecklingsstudier vid Uppsala universitet varav 288 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 15 var män och 33 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 15 var män och 34 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 30% män och 67% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Uppsala universitet

Andra utbildningar i Uppsala