Antagningspoäng för Kandidatprogram i fysik vid Uppsala universitet

Programkod: UU-P1151

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.59 21.05 1.45 4.00
Urval 2 18.98 21.05 1.45 4.00
För höstterminen år 2017 hade Kandidatprogram i fysik vid Uppsala universitet antagningspoängen 18.59 i urvalsgrupp BI, 21.05 i urvalsgrupp BII och 1.45 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

229

Antagna urval 1

24

Antagna urval 2

21

Under HT2017 sökte 229 personer till Kandidatprogram i fysik vid Uppsala universitet varav 35 i första hand. Totalt antogs 24 personer i det första urvalet varav 17 var män och 7 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 21 personer varav 14 var män och 7 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 69% män och 31% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.61 17.62 1.35 0.00
Urval 2 21.61 17.62 1.35
För höstterminen år 2016 hade Kandidatprogram i fysik vid Uppsala universitet antagningspoängen 21.61 i urvalsgrupp BI, 17.62 i urvalsgrupp BII och 1.35 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

223

Antagna urval 1

21

Antagna urval 2

19

Under HT2016 sökte 223 personer till Kandidatprogram i fysik vid Uppsala universitet varav 37 i första hand. Totalt antogs 21 personer i det första urvalet varav 16 var män och 4 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 19 personer varav 15 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 78% män och 18% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.10 12.79 0.40 0.00
Urval 2 16.10 12.79 0.40
För höstterminen år 2015 hade Kandidatprogram i fysik vid Uppsala universitet antagningspoängen 16.10 i urvalsgrupp BI, 12.79 i urvalsgrupp BII och 0.40 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

190

Antagna urval 1

34

Antagna urval 2

26

Under HT2015 sökte 190 personer till Kandidatprogram i fysik vid Uppsala universitet varav 20 i första hand. Totalt antogs 34 personer i det första urvalet varav 31 var män och 3 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 26 personer varav 23 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 90% män och 10% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.00 17.14 1.25 0.00
Urval 2 16.10 1.40
För höstterminen år 2014 hade Kandidatprogram i fysik vid Uppsala universitet antagningspoängen 15.00 i urvalsgrupp BI, 17.14 i urvalsgrupp BII och 1.25 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

168

Antagna urval 1

22

Antagna urval 2

18

Under HT2014 sökte 168 personer till Kandidatprogram i fysik vid Uppsala universitet varav 23 i första hand. Totalt antogs 22 personer i det första urvalet varav 14 var män och 7 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 18 personer varav 11 var män och 6 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 63% män och 33% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Uppsala universitet

Andra utbildningar i Uppsala