Antagningspoäng för Kandidatprogram i fysik Astronomi vid Uppsala universitet

Programkod: UU-P1150

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.25 17.25 1.05 0.00 0.00
Urval 2 18.25 17.26 1.05 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Kandidatprogram i fysik Astronomi vid Uppsala universitet antagningspoängen 18.25 i urvalsgrupp BI, 17.25 i urvalsgrupp BII och 1.05 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

213

Antagna urval 1

33

Antagna urval 2

28

Under HT2020 sökte 213 personer till Kandidatprogram i fysik Astronomi vid Uppsala universitet varav 38 i första hand. Totalt antogs 33 personer i det första urvalet varav 21 var män och 12 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 28 personer varav 20 var män och 8 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 67% män och 33% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.58 19.18 1.30 0.00 0.00
Urval 2 19.58 19.18 1.30 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Kandidatprogram i fysik Astronomi vid Uppsala universitet antagningspoängen 19.58 i urvalsgrupp BI, 19.18 i urvalsgrupp BII och 1.30 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

200

Antagna urval 1

24

Antagna urval 2

20

Under HT2019 sökte 200 personer till Kandidatprogram i fysik Astronomi vid Uppsala universitet varav 34 i första hand. Totalt antogs 24 personer i det första urvalet varav 10 var män och 13 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 20 personer varav 9 var män och 11 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 43% män och 55% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.07 19.85 1.10 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Kandidatprogram i fysik Astronomi vid Uppsala universitet antagningspoängen 18.07 i urvalsgrupp BI, 19.85 i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

200

Antagna urval 1

24

Antagna urval 2

19

Under HT2018 sökte 200 personer till Kandidatprogram i fysik Astronomi vid Uppsala universitet varav 29 i första hand. Totalt antogs 24 personer i det första urvalet varav 13 var män och 11 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 19 personer varav 17 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 70% män och 30% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.34 17.70 1.40 0.00
Urval 2 17.05 17.70 1.40
För höstterminen år 2017 hade Kandidatprogram i fysik Astronomi vid Uppsala universitet antagningspoängen 19.34 i urvalsgrupp BI, 17.70 i urvalsgrupp BII och 1.40 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

222

Antagna urval 1

18

Antagna urval 2

15

Under HT2017 sökte 222 personer till Kandidatprogram i fysik Astronomi vid Uppsala universitet varav 25 i första hand. Totalt antogs 18 personer i det första urvalet varav 10 var män och 8 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 15 personer varav 9 var män och 6 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 58% män och 42% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.50 18.11 1.50 0.00
Urval 2 19.50 18.11 1.50
För höstterminen år 2016 hade Kandidatprogram i fysik Astronomi vid Uppsala universitet antagningspoängen 19.50 i urvalsgrupp BI, 18.11 i urvalsgrupp BII och 1.50 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

240

Antagna urval 1

16

Antagna urval 2

13

Under HT2016 sökte 240 personer till Kandidatprogram i fysik Astronomi vid Uppsala universitet varav 27 i första hand. Totalt antogs 16 personer i det första urvalet varav 9 var män och 7 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 13 personer varav 8 var män och 5 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 59% män och 41% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.25 13.21 0.75 0.00
Urval 2 11.40 13.21 0.75
För höstterminen år 2015 hade Kandidatprogram i fysik Astronomi vid Uppsala universitet antagningspoängen 17.25 i urvalsgrupp BI, 13.21 i urvalsgrupp BII och 0.75 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

218

Antagna urval 1

30

Antagna urval 2

25

Under HT2015 sökte 218 personer till Kandidatprogram i fysik Astronomi vid Uppsala universitet varav 23 i första hand. Totalt antogs 30 personer i det första urvalet varav 25 var män och 5 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 25 personer varav 21 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 84% män och 16% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.15 13.30 1.00 0.00
Urval 2 11.75 13.30 1.00
För höstterminen år 2014 hade Kandidatprogram i fysik Astronomi vid Uppsala universitet antagningspoängen 15.15 i urvalsgrupp BI, 13.30 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

160

Antagna urval 1

30

Antagna urval 2

25

Under HT2014 sökte 160 personer till Kandidatprogram i fysik Astronomi vid Uppsala universitet varav 27 i första hand. Totalt antogs 30 personer i det första urvalet varav 20 var män och 10 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 25 personer varav 18 var män och 7 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 69% män och 31% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Uppsala universitet

Andra utbildningar i Uppsala