Antagningspoäng för Kandidatprogram i fysik Geofysik vid Uppsala universitet

Programkod: UU-P1154

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.15 0.00 0.00 0.00 0.00
Urval 2 17.15 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Kandidatprogram i fysik Geofysik vid Uppsala universitet antagningspoängen 17.15 i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

25

Antagna urval 1

1

Antagna urval 2

1

Under HT2020 sökte 25 personer till Kandidatprogram i fysik Geofysik vid Uppsala universitet varav 0 i första hand. Totalt antogs 1 personer i det första urvalet varav 1 var män och 0 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 1 personer varav 1 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 100% män och 0% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.98 0.00 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Kandidatprogram i fysik Geofysik vid Uppsala universitet antagningspoängen 17.98 i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

26

Antagna urval 1

1

Antagna urval 2

1

Under HT2019 sökte 26 personer till Kandidatprogram i fysik Geofysik vid Uppsala universitet varav 0 i första hand. Totalt antogs 1 personer i det första urvalet varav 1 var män och 0 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 1 personer varav 1 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 100% män och 0% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.02 0.00
Urval 2
För höstterminen år 2017 hade Kandidatprogram i fysik Geofysik vid Uppsala universitet antagningspoängen 18.02 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

54

Antagna urval 1

1

Antagna urval 2

1

Under HT2017 sökte 54 personer till Kandidatprogram i fysik Geofysik vid Uppsala universitet varav 1 i första hand. Totalt antogs 1 personer i det första urvalet varav 1 var män och 0 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 1 personer varav 1 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 100% män och 0% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Uppsala universitet

Andra utbildningar i Uppsala