Antagningspoäng för Kandidatprogram i fysik Meteorologi vid Uppsala universitet

Programkod: UU-P1153

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.31 0.00 1.10 0.00 0.00
Urval 2 20.31 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Kandidatprogram i fysik Meteorologi vid Uppsala universitet antagningspoängen 20.31 i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

45

Antagna urval 1

3

Antagna urval 2

2

Under HT2020 sökte 45 personer till Kandidatprogram i fysik Meteorologi vid Uppsala universitet varav 3 i första hand. Totalt antogs 3 personer i det första urvalet varav 1 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 2 personer varav 1 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 40% män och 60% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.48 0.00 0.00 0.00 0.00
Urval 2 19.06 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Kandidatprogram i fysik Meteorologi vid Uppsala universitet antagningspoängen 19.48 i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

45

Antagna urval 1

6

Antagna urval 2

5

Under HT2019 sökte 45 personer till Kandidatprogram i fysik Meteorologi vid Uppsala universitet varav 8 i första hand. Totalt antogs 6 personer i det första urvalet varav 2 var män och 4 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 5 personer varav 3 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 45% män och 55% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.80 13.20 0.00 0.00 0.00
Urval 2 18.80 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Kandidatprogram i fysik Meteorologi vid Uppsala universitet antagningspoängen 18.80 i urvalsgrupp BI, 13.20 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

53

Antagna urval 1

8

Antagna urval 2

7

Under HT2018 sökte 53 personer till Kandidatprogram i fysik Meteorologi vid Uppsala universitet varav 9 i första hand. Totalt antogs 8 personer i det första urvalet varav 4 var män och 4 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 7 personer varav 4 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 53% män och 47% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.88 15.85 1.10 0.00
Urval 2 19.60 1.10
För höstterminen år 2017 hade Kandidatprogram i fysik Meteorologi vid Uppsala universitet antagningspoängen 21.88 i urvalsgrupp BI, 15.85 i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

73

Antagna urval 1

5

Antagna urval 2

4

Under HT2017 sökte 73 personer till Kandidatprogram i fysik Meteorologi vid Uppsala universitet varav 6 i första hand. Totalt antogs 5 personer i det första urvalet varav 4 var män och 1 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 4 personer varav 3 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 78% män och 22% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.10 16.94 1.15 0.00
Urval 2 19.10 15.82 1.00
För höstterminen år 2016 hade Kandidatprogram i fysik Meteorologi vid Uppsala universitet antagningspoängen 19.10 i urvalsgrupp BI, 16.94 i urvalsgrupp BII och 1.15 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

72

Antagna urval 1

7

Antagna urval 2

6

Under HT2016 sökte 72 personer till Kandidatprogram i fysik Meteorologi vid Uppsala universitet varav 6 i första hand. Totalt antogs 7 personer i det första urvalet varav 4 var män och 3 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 6 personer varav 4 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 62% män och 38% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.00 12.83 1.10 0.00
Urval 2 17.00 1.10
För höstterminen år 2015 hade Kandidatprogram i fysik Meteorologi vid Uppsala universitet antagningspoängen 17.00 i urvalsgrupp BI, 12.83 i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

73

Antagna urval 1

8

Antagna urval 2

3

Under HT2015 sökte 73 personer till Kandidatprogram i fysik Meteorologi vid Uppsala universitet varav 7 i första hand. Totalt antogs 8 personer i det första urvalet varav 4 var män och 4 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 3 personer varav 3 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 64% män och 36% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.36 0.65
Urval 2 20.70
Under terminen HT2014 hade utbildningen Kandidatprogram i fysik Meteorologi på Uppsala universitet 20.36 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 0.65 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

58

Antagna urval 1

5

Antagna urval 2

3

Under HT2014 sökte 58 personer till Kandidatprogram i fysik Meteorologi vid Uppsala universitet varav 5 i första hand. Totalt antogs 5 personer i det första urvalet varav 3 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 3 personer varav 2 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 63% män och 38% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Uppsala universitet

Andra utbildningar i Uppsala