Antagningspoäng för Kandidatprogram i geovetenskap vid Uppsala universitet

Programkod: UU-P1251

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.70 16.94 1.20 0.00
Urval 2 18.70 16.94 1.25
För höstterminen år 2016 hade Kandidatprogram i geovetenskap vid Uppsala universitet antagningspoängen 18.70 i urvalsgrupp BI, 16.94 i urvalsgrupp BII och 1.20 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

118

Antagna urval 1

23

Antagna urval 2

21

Under HT2016 sökte 118 personer till Kandidatprogram i geovetenskap vid Uppsala universitet varav 25 i första hand. Totalt antogs 23 personer i det första urvalet varav 10 var män och 13 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 21 personer varav 9 var män och 12 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 43% män och 57% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.30 14.21 1.00 0.00
Urval 2 15.25 11.83 1.00
För höstterminen år 2015 hade Kandidatprogram i geovetenskap vid Uppsala universitet antagningspoängen 16.30 i urvalsgrupp BI, 14.21 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

139

Antagna urval 1

35

Antagna urval 2

22

Under HT2015 sökte 139 personer till Kandidatprogram i geovetenskap vid Uppsala universitet varav 34 i första hand. Totalt antogs 35 personer i det första urvalet varav 14 var män och 21 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 22 personer varav 11 var män och 11 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 44% män och 56% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.40 15.39 0.95
Urval 2 17.10 15.39 0.95
Under terminen HT2014 hade utbildningen Kandidatprogram i geovetenskap på Uppsala universitet 15.40 i urvalsgrupp BI, 15.39 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

135

Antagna urval 1

26

Antagna urval 2

20

Under HT2014 sökte 135 personer till Kandidatprogram i geovetenskap vid Uppsala universitet varav 25 i första hand. Totalt antogs 26 personer i det första urvalet varav 14 var män och 12 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 20 personer varav 11 var män och 9 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 54% män och 46% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Uppsala universitet

Andra utbildningar i Uppsala