Antagningspoäng för Kandidatprogram i geovetenskap Ingång för samhällsvetare vid Uppsala universitet

Programkod: UU-P1255

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.10 16.35 0.70 0.00
Urval 2 16.35
För höstterminen år 2017 hade Kandidatprogram i geovetenskap Ingång för samhällsvetare vid Uppsala universitet antagningspoängen 16.10 i urvalsgrupp BI, 16.35 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

74

Antagna urval 1

22

Antagna urval 2

17

Under HT2017 sökte 74 personer till Kandidatprogram i geovetenskap Ingång för samhällsvetare vid Uppsala universitet varav 17 i första hand. Totalt antogs 22 personer i det första urvalet varav 9 var män och 13 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 17 personer varav 7 var män och 10 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 41% män och 59% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.20 18.79 0.85 0.00
Urval 2 18.60 11.75 0.85 3.00
För höstterminen år 2016 hade Kandidatprogram i geovetenskap Ingång för samhällsvetare vid Uppsala universitet antagningspoängen 18.20 i urvalsgrupp BI, 18.79 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

91

Antagna urval 1

24

Antagna urval 2

20

Under HT2016 sökte 91 personer till Kandidatprogram i geovetenskap Ingång för samhällsvetare vid Uppsala universitet varav 28 i första hand. Totalt antogs 24 personer i det första urvalet varav 10 var män och 14 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 20 personer varav 12 var män och 8 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 50% män och 50% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.63 17.48 0.70 0.00
Urval 2 11.91 17.48 0.60
För höstterminen år 2015 hade Kandidatprogram i geovetenskap Ingång för samhällsvetare vid Uppsala universitet antagningspoängen 13.63 i urvalsgrupp BI, 17.48 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

107

Antagna urval 1

30

Antagna urval 2

22

Under HT2015 sökte 107 personer till Kandidatprogram i geovetenskap Ingång för samhällsvetare vid Uppsala universitet varav 28 i första hand. Totalt antogs 30 personer i det första urvalet varav 13 var män och 16 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 22 personer varav 9 var män och 13 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 42% män och 56% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.63 12.81 0.85 0.00
Urval 2 15.50 12.81 0.75
För höstterminen år 2014 hade Kandidatprogram i geovetenskap Ingång för samhällsvetare vid Uppsala universitet antagningspoängen 16.63 i urvalsgrupp BI, 12.81 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

124

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

30

Under HT2014 sökte 124 personer till Kandidatprogram i geovetenskap Ingång för samhällsvetare vid Uppsala universitet varav 33 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 15 var män och 25 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 30 personer varav 13 var män och 17 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 40% män och 60% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Uppsala universitet

Andra utbildningar i Uppsala