Antagningspoäng för Kandidatprogram i kemi vid Uppsala universitet

Programkod: UU-P1350

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.10 13.09 0.80 0.00
Urval 2 17.10 13.09 0.80
För höstterminen år 2016 hade Kandidatprogram i kemi vid Uppsala universitet antagningspoängen 17.10 i urvalsgrupp BI, 13.09 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

193

Antagna urval 1

43

Antagna urval 2

27

Under HT2016 sökte 193 personer till Kandidatprogram i kemi vid Uppsala universitet varav 21 i första hand. Totalt antogs 43 personer i det första urvalet varav 21 var män och 18 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 27 personer varav 14 var män och 10 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 50% män och 40% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.30 12.09 0.25 4.00
Urval 2 15.30 12.09 0.35 4.00
För höstterminen år 2015 hade Kandidatprogram i kemi vid Uppsala universitet antagningspoängen 15.30 i urvalsgrupp BI, 12.09 i urvalsgrupp BII och 0.25 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

186

Antagna urval 1

34

Antagna urval 2

25

Under HT2015 sökte 186 personer till Kandidatprogram i kemi vid Uppsala universitet varav 25 i första hand. Totalt antogs 34 personer i det första urvalet varav 13 var män och 21 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 25 personer varav 12 var män och 13 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 42% män och 58% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 11.76 14.85 0.50 0.00
Urval 2 13.90 14.85 0.50
För höstterminen år 2014 hade Kandidatprogram i kemi vid Uppsala universitet antagningspoängen 11.76 i urvalsgrupp BI, 14.85 i urvalsgrupp BII och 0.50 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

161

Antagna urval 1

31

Antagna urval 2

26

Under HT2014 sökte 161 personer till Kandidatprogram i kemi vid Uppsala universitet varav 28 i första hand. Totalt antogs 31 personer i det första urvalet varav 21 var män och 10 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 26 personer varav 17 var män och 9 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 67% män och 33% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Uppsala universitet

Andra utbildningar i Uppsala