Antagningspoäng för Kandidatprogram i klassiska studier vid Uppsala universitet

Programkod: UU-P5000

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.71 16.41 0.00
Urval 2 16.41
För höstterminen år 2017 hade Kandidatprogram i klassiska studier vid Uppsala universitet antagningspoängen 16.71 i urvalsgrupp BI, 16.41 i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

66

Antagna urval 1

10

Antagna urval 2

10

Under HT2017 sökte 66 personer till Kandidatprogram i klassiska studier vid Uppsala universitet varav 7 i första hand. Totalt antogs 10 personer i det första urvalet varav 5 var män och 5 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 10 personer varav 3 var män och 7 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 40% män och 60% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 11.35 13.64 0.30 0.00
Urval 2 15.25 13.64 0.90
För höstterminen år 2016 hade Kandidatprogram i klassiska studier vid Uppsala universitet antagningspoängen 11.35 i urvalsgrupp BI, 13.64 i urvalsgrupp BII och 0.30 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

61

Antagna urval 1

14

Antagna urval 2

7

Under HT2016 sökte 61 personer till Kandidatprogram i klassiska studier vid Uppsala universitet varav 6 i första hand. Totalt antogs 14 personer i det första urvalet varav 6 var män och 8 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 7 personer varav 5 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 52% män och 48% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 10.55 12.14 0.10 0.00
Urval 2 10.55 17.53 0.80
För höstterminen år 2015 hade Kandidatprogram i klassiska studier vid Uppsala universitet antagningspoängen 10.55 i urvalsgrupp BI, 12.14 i urvalsgrupp BII och 0.10 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

56

Antagna urval 1

19

Antagna urval 2

10

Under HT2015 sökte 56 personer till Kandidatprogram i klassiska studier vid Uppsala universitet varav 9 i första hand. Totalt antogs 19 personer i det första urvalet varav 11 var män och 6 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 10 personer varav 5 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 55% män och 34% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 11.70 14.43 0.50 0.00
Urval 2 11.70 0.60
För höstterminen år 2014 hade Kandidatprogram i klassiska studier vid Uppsala universitet antagningspoängen 11.70 i urvalsgrupp BI, 14.43 i urvalsgrupp BII och 0.50 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

53

Antagna urval 1

15

Antagna urval 2

7

Under HT2014 sökte 53 personer till Kandidatprogram i klassiska studier vid Uppsala universitet varav 5 i första hand. Totalt antogs 15 personer i det första urvalet varav 11 var män och 3 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 7 personer varav 3 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 64% män och 27% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Uppsala universitet

Andra utbildningar i Uppsala