Antagningspoäng för Kandidatprogram i kultur- och samhällsanalys vid Uppsala universitet

Programkod: UU-P5010

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.70 19.40 1.05 0.00
Urval 2 18.70 14.34 0.70
För höstterminen år 2016 hade Kandidatprogram i kultur- och samhällsanalys vid Uppsala universitet antagningspoängen 18.70 i urvalsgrupp BI, 19.40 i urvalsgrupp BII och 1.05 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

454

Antagna urval 1

35

Antagna urval 2

35

Under HT2016 sökte 454 personer till Kandidatprogram i kultur- och samhällsanalys vid Uppsala universitet varav 52 i första hand. Totalt antogs 35 personer i det första urvalet varav 11 var män och 24 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 35 personer varav 0 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 16% män och 34% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.50 20.10 1.30 0.00
Urval 2 18.90 18.54 1.15
För höstterminen år 2015 hade Kandidatprogram i kultur- och samhällsanalys vid Uppsala universitet antagningspoängen 20.50 i urvalsgrupp BI, 20.10 i urvalsgrupp BII och 1.30 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

487

Antagna urval 1

30

Antagna urval 2

30

Under HT2015 sökte 487 personer till Kandidatprogram i kultur- och samhällsanalys vid Uppsala universitet varav 65 i första hand. Totalt antogs 30 personer i det första urvalet varav 10 var män och 19 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 30 personer varav 11 var män och 19 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 35% män och 63% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.10 19.77 1.20 0.00
Urval 2 18.79 17.29 1.05
För höstterminen år 2014 hade Kandidatprogram i kultur- och samhällsanalys vid Uppsala universitet antagningspoängen 20.10 i urvalsgrupp BI, 19.77 i urvalsgrupp BII och 1.20 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

499

Antagna urval 1

30

Antagna urval 2

30

Under HT2014 sökte 499 personer till Kandidatprogram i kultur- och samhällsanalys vid Uppsala universitet varav 67 i första hand. Totalt antogs 30 personer i det första urvalet varav 13 var män och 16 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 30 personer varav 14 var män och 16 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 45% män och 53% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Uppsala universitet

Andra utbildningar i Uppsala