Antagningspoäng för Kandidatprogram i kultur- och samhällsanalys vid Uppsala universitet

Programkod: UU-P5010

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.76 16.49 0.50 0.00 4.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Kandidatprogram i kultur- och samhällsanalys vid Uppsala universitet antagningspoängen 17.76 i urvalsgrupp BI, 16.49 i urvalsgrupp BII och 0.50 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

342

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

58

Under HT2020 sökte 342 personer till Kandidatprogram i kultur- och samhällsanalys vid Uppsala universitet varav 40 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 21 var män och 38 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 58 personer varav 22 var män och 36 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 36% män och 63% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.30 18.75 0.65 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Kandidatprogram i kultur- och samhällsanalys vid Uppsala universitet antagningspoängen 17.30 i urvalsgrupp BI, 18.75 i urvalsgrupp BII och 0.65 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

285

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

35

Under HT2019 sökte 285 personer till Kandidatprogram i kultur- och samhällsanalys vid Uppsala universitet varav 28 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 11 var män och 38 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 35 personer varav 13 var män och 22 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 28% män och 71% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.20 17.00 0.75 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Kandidatprogram i kultur- och samhällsanalys vid Uppsala universitet antagningspoängen 18.20 i urvalsgrupp BI, 17.00 i urvalsgrupp BII och 0.75 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

382

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

44

Under HT2018 sökte 382 personer till Kandidatprogram i kultur- och samhällsanalys vid Uppsala universitet varav 32 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 21 var män och 29 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 44 personer varav 24 var män och 20 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 48% män och 52% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.61 17.40 0.90 4.00
Urval 2 17.21 15.24 0.60 3.00
För höstterminen år 2017 hade Kandidatprogram i kultur- och samhällsanalys vid Uppsala universitet antagningspoängen 18.61 i urvalsgrupp BI, 17.40 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

410

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

40

Under HT2017 sökte 410 personer till Kandidatprogram i kultur- och samhällsanalys vid Uppsala universitet varav 35 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 14 var män och 25 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 16 var män och 24 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 38% män och 61% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.70 19.40 1.05 0.00
Urval 2 18.70 14.34 0.70
För höstterminen år 2016 hade Kandidatprogram i kultur- och samhällsanalys vid Uppsala universitet antagningspoängen 18.70 i urvalsgrupp BI, 19.40 i urvalsgrupp BII och 1.05 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

454

Antagna urval 1

35

Antagna urval 2

35

Under HT2016 sökte 454 personer till Kandidatprogram i kultur- och samhällsanalys vid Uppsala universitet varav 52 i första hand. Totalt antogs 35 personer i det första urvalet varav 11 var män och 24 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 35 personer varav 11 var män och 24 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 31% män och 69% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.50 20.10 1.30 0.00
Urval 2 18.90 18.54 1.15
För höstterminen år 2015 hade Kandidatprogram i kultur- och samhällsanalys vid Uppsala universitet antagningspoängen 20.50 i urvalsgrupp BI, 20.10 i urvalsgrupp BII och 1.30 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

487

Antagna urval 1

30

Antagna urval 2

30

Under HT2015 sökte 487 personer till Kandidatprogram i kultur- och samhällsanalys vid Uppsala universitet varav 65 i första hand. Totalt antogs 30 personer i det första urvalet varav 10 var män och 19 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 30 personer varav 11 var män och 19 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 35% män och 63% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.10 19.77 1.20 0.00
Urval 2 18.79 17.29 1.05
För höstterminen år 2014 hade Kandidatprogram i kultur- och samhällsanalys vid Uppsala universitet antagningspoängen 20.10 i urvalsgrupp BI, 19.77 i urvalsgrupp BII och 1.20 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

499

Antagna urval 1

30

Antagna urval 2

30

Under HT2014 sökte 499 personer till Kandidatprogram i kultur- och samhällsanalys vid Uppsala universitet varav 67 i första hand. Totalt antogs 30 personer i det första urvalet varav 13 var män och 16 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 30 personer varav 14 var män och 16 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 45% män och 53% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Uppsala universitet

Andra utbildningar i Uppsala