Antagningspoäng för Kandidatprogram i kultur, samhälle och etnografi vid Uppsala universitet

Programkod: UU-P5050

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.30 17.28 0.70 4.00
Urval 2
För höstterminen år 2017 hade Kandidatprogram i kultur, samhälle och etnografi vid Uppsala universitet antagningspoängen 16.30 i urvalsgrupp BI, 17.28 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

259

Antagna urval 1

45

Antagna urval 2

42

Under HT2017 sökte 259 personer till Kandidatprogram i kultur, samhälle och etnografi vid Uppsala universitet varav 38 i första hand. Totalt antogs 45 personer i det första urvalet varav 7 var män och 37 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 42 personer varav 9 var män och 31 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 18% män och 78% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.20 17.13 0.85 4.00
Urval 2 13.40 13.76 0.35 3.50
För höstterminen år 2016 hade Kandidatprogram i kultur, samhälle och etnografi vid Uppsala universitet antagningspoängen 17.20 i urvalsgrupp BI, 17.13 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

258

Antagna urval 1

45

Antagna urval 2

45

Under HT2016 sökte 258 personer till Kandidatprogram i kultur, samhälle och etnografi vid Uppsala universitet varav 27 i första hand. Totalt antogs 45 personer i det första urvalet varav 15 var män och 28 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 45 personer varav 17 var män och 26 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 36% män och 60% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.40 18.74 1.05 0.00
Urval 2 18.20 17.68 0.75
För höstterminen år 2015 hade Kandidatprogram i kultur, samhälle och etnografi vid Uppsala universitet antagningspoängen 20.40 i urvalsgrupp BI, 18.74 i urvalsgrupp BII och 1.05 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

335

Antagna urval 1

35

Antagna urval 2

35

Under HT2015 sökte 335 personer till Kandidatprogram i kultur, samhälle och etnografi vid Uppsala universitet varav 48 i första hand. Totalt antogs 35 personer i det första urvalet varav 5 var män och 29 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 35 personer varav 7 var män och 28 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 17% män och 81% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.80 17.30 0.95 0.00
Urval 2 17.90 17.30 0.65 4.00
För höstterminen år 2014 hade Kandidatprogram i kultur, samhälle och etnografi vid Uppsala universitet antagningspoängen 19.80 i urvalsgrupp BI, 17.30 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

289

Antagna urval 1

35

Antagna urval 2

35

Under HT2014 sökte 289 personer till Kandidatprogram i kultur, samhälle och etnografi vid Uppsala universitet varav 49 i första hand. Totalt antogs 35 personer i det första urvalet varav 7 var män och 28 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 35 personer varav 6 var män och 29 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 19% män och 81% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Uppsala universitet

Andra utbildningar i Uppsala