Antagningspoäng för Kandidatprogram i kulturentreprenörskap vid Uppsala universitet

Programkod: UU-P5040

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.76 16.87 0.20 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Kandidatprogram i kulturentreprenörskap vid Uppsala universitet antagningspoängen 14.76 i urvalsgrupp BI, 16.87 i urvalsgrupp BII och 0.20 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

183

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

37

Under HT2018 sökte 183 personer till Kandidatprogram i kulturentreprenörskap vid Uppsala universitet varav 39 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 15 var män och 42 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 37 personer varav 11 var män och 25 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 27% män och 69% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.77 16.27 0.65 3.00
Urval 2
För höstterminen år 2017 hade Kandidatprogram i kulturentreprenörskap vid Uppsala universitet antagningspoängen 15.77 i urvalsgrupp BI, 16.27 i urvalsgrupp BII och 0.65 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

221

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

48

Under HT2017 sökte 221 personer till Kandidatprogram i kulturentreprenörskap vid Uppsala universitet varav 47 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 13 var män och 45 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 48 personer varav 13 var män och 33 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 24% män och 72% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.90 18.38 0.60 4.00
Urval 2 12.80 13.26 0.05 3.00
För höstterminen år 2016 hade Kandidatprogram i kulturentreprenörskap vid Uppsala universitet antagningspoängen 18.90 i urvalsgrupp BI, 18.38 i urvalsgrupp BII och 0.60 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

269

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

45

Under HT2016 sökte 269 personer till Kandidatprogram i kulturentreprenörskap vid Uppsala universitet varav 48 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 10 var män och 39 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 45 personer varav 12 var män och 33 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 23% män och 76% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.10 16.03 0.70 3.50
Urval 2 16.00 17.38 0.35 3.50
För höstterminen år 2015 hade Kandidatprogram i kulturentreprenörskap vid Uppsala universitet antagningspoängen 18.10 i urvalsgrupp BI, 16.03 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.50 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

275

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

50

Under HT2015 sökte 275 personer till Kandidatprogram i kulturentreprenörskap vid Uppsala universitet varav 46 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 9 var män och 40 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 9 var män och 39 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 18% män och 79% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.85 17.70 0.80 4.00
Urval 2 14.10 17.70 0.20 3.00
För höstterminen år 2014 hade Kandidatprogram i kulturentreprenörskap vid Uppsala universitet antagningspoängen 18.85 i urvalsgrupp BI, 17.70 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

274

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

50

Under HT2014 sökte 274 personer till Kandidatprogram i kulturentreprenörskap vid Uppsala universitet varav 54 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 9 var män och 40 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 9 var män och 40 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 18% män och 80% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Uppsala universitet

Andra utbildningar i Uppsala