Antagningspoäng för Kandidatprogram i ledarskap - kvalitet - förbättring vid Uppsala universitet

Programkod: UU-P1442

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.35 16.35 0.65
Urval 2
Under terminen HT2017 hade utbildningen Kandidatprogram i ledarskap - kvalitet - förbättring på Uppsala universitet 14.35 i urvalsgrupp BI, 16.35 i urvalsgrupp BII och 0.65 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

202

Antagna urval 1

47

Antagna urval 2

35

Under HT2017 sökte 202 personer till Kandidatprogram i ledarskap - kvalitet - förbättring vid Uppsala universitet varav 32 i första hand. Totalt antogs 47 personer i det första urvalet varav 18 var män och 29 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 35 personer varav 14 var män och 19 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 39% män och 59% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.81 17.77 1.00 4.00
Urval 2 17.60 17.71 1.00 4.00
För höstterminen år 2016 hade Kandidatprogram i ledarskap - kvalitet - förbättring vid Uppsala universitet antagningspoängen 17.81 i urvalsgrupp BI, 17.77 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

946

Antagna urval 1

130

Antagna urval 2

110

Under HT2016 sökte 946 personer till Kandidatprogram i ledarskap - kvalitet - förbättring vid Uppsala universitet varav 259 i första hand. Totalt antogs 130 personer i det första urvalet varav 35 var män och 95 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 110 personer varav 32 var män och 78 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 28% män och 72% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.67 16.26 0.50 0.00
Urval 2 12.03 10.81 0.30
För höstterminen år 2015 hade Kandidatprogram i ledarskap - kvalitet - förbättring vid Uppsala universitet antagningspoängen 15.67 i urvalsgrupp BI, 16.26 i urvalsgrupp BII och 0.50 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

214

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

35

Under HT2015 sökte 214 personer till Kandidatprogram i ledarskap - kvalitet - förbättring vid Uppsala universitet varav 31 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 15 var män och 42 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 35 personer varav 8 var män och 25 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 24% män och 71% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.40 17.44 1.20 0.00
Urval 2 17.71 17.44 1.15 4.00
För höstterminen år 2014 hade Kandidatprogram i ledarskap - kvalitet - förbättring vid Uppsala universitet antagningspoängen 18.40 i urvalsgrupp BI, 17.44 i urvalsgrupp BII och 1.20 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

755

Antagna urval 1

110

Antagna urval 2

90

Under HT2014 sökte 755 personer till Kandidatprogram i ledarskap - kvalitet - förbättring vid Uppsala universitet varav 224 i första hand. Totalt antogs 110 personer i det första urvalet varav 38 var män och 71 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 90 personer varav 29 var män och 60 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 34% män och 66% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Uppsala universitet

Andra utbildningar i Uppsala