Antagningspoäng för Kandidatprogram i ledarskap - kvalitet - förbättring vid Uppsala universitet

Programkod: UU-P1442

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.95 15.99 0.75
Urval 2 16.13 13.10 0.30
Under terminen HT2016 hade utbildningen Kandidatprogram i ledarskap - kvalitet - förbättring på Uppsala universitet 15.95 i urvalsgrupp BI, 15.99 i urvalsgrupp BII och 0.75 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

213

Antagna urval 1

47

Antagna urval 2

38

Under HT2016 sökte 213 personer till Kandidatprogram i ledarskap - kvalitet - förbättring vid Uppsala universitet varav 27 i första hand. Totalt antogs 47 personer i det första urvalet varav 20 var män och 26 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 38 personer varav 0 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 24% män och 31% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.67 16.26 0.50 0.00
Urval 2 12.03 10.81 0.30
För höstterminen år 2015 hade Kandidatprogram i ledarskap - kvalitet - förbättring vid Uppsala universitet antagningspoängen 15.67 i urvalsgrupp BI, 16.26 i urvalsgrupp BII och 0.50 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

214

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

35

Under HT2015 sökte 214 personer till Kandidatprogram i ledarskap - kvalitet - förbättring vid Uppsala universitet varav 31 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 15 var män och 42 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 35 personer varav 8 var män och 25 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 24% män och 71% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.40 17.44 1.20 0.00
Urval 2 17.71 17.44 1.15 4.00
För höstterminen år 2014 hade Kandidatprogram i ledarskap - kvalitet - förbättring vid Uppsala universitet antagningspoängen 18.40 i urvalsgrupp BI, 17.44 i urvalsgrupp BII och 1.20 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

755

Antagna urval 1

110

Antagna urval 2

90

Under HT2014 sökte 755 personer till Kandidatprogram i ledarskap - kvalitet - förbättring vid Uppsala universitet varav 224 i första hand. Totalt antogs 110 personer i det första urvalet varav 38 var män och 71 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 90 personer varav 29 var män och 60 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 34% män och 66% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Uppsala universitet

Andra utbildningar i Uppsala