Antagningspoäng för Kandidatprogram i ledarskap - kvalitet - förbättring (distans) vid Uppsala universitet

Programkod: UU-P1443

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.00 18.10 1.00 3.50
Urval 2 17.70 17.88 0.90 3.50
För höstterminen år 2015 hade Kandidatprogram i ledarskap - kvalitet - förbättring (distans) vid Uppsala universitet antagningspoängen 18.00 i urvalsgrupp BI, 18.10 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.50 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

902

Antagna urval 1

160

Antagna urval 2

120

Under HT2015 sökte 902 personer till Kandidatprogram i ledarskap - kvalitet - förbättring (distans) vid Uppsala universitet varav 239 i första hand. Totalt antogs 160 personer i det första urvalet varav 60 var män och 100 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 120 personer varav 48 var män och 72 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 39% män och 61% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Uppsala universitet

Andra utbildningar i Uppsala