Antagningspoäng för Kandidatprogram i ledarskap - kvalitet - förbättring (distans) vid Uppsala universitet

Programkod: UU-P1443

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.81 17.77 1.00 4.00
Urval 2 17.60 17.71 1.00 4.00
För höstterminen år 2016 hade Kandidatprogram i ledarskap - kvalitet - förbättring (distans) vid Uppsala universitet antagningspoängen 17.81 i urvalsgrupp BI, 17.77 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

946

Antagna urval 1

130

Antagna urval 2

110

Under HT2016 sökte 946 personer till Kandidatprogram i ledarskap - kvalitet - förbättring (distans) vid Uppsala universitet varav 259 i första hand. Totalt antogs 130 personer i det första urvalet varav 35 var män och 95 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 110 personer varav 0 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 15% män och 40% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.00 18.10 1.00 3.50
Urval 2 17.70 17.88 0.90 3.50
För höstterminen år 2015 hade Kandidatprogram i ledarskap - kvalitet - förbättring (distans) vid Uppsala universitet antagningspoängen 18.00 i urvalsgrupp BI, 18.10 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.50 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

902

Antagna urval 1

160

Antagna urval 2

120

Under HT2015 sökte 902 personer till Kandidatprogram i ledarskap - kvalitet - förbättring (distans) vid Uppsala universitet varav 239 i första hand. Totalt antogs 160 personer i det första urvalet varav 60 var män och 100 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 120 personer varav 48 var män och 72 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 39% män och 61% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Uppsala universitet

Andra utbildningar i Uppsala