Antagningspoäng för Kandidatprogram i matematik vid Uppsala universitet

Programkod: UU-P1400

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.88 14.55 1.05 0.00 0.00
Urval 2 17.76 14.55 1.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Kandidatprogram i matematik vid Uppsala universitet antagningspoängen 17.88 i urvalsgrupp BI, 14.55 i urvalsgrupp BII och 1.05 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

252

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

40

Under HT2020 sökte 252 personer till Kandidatprogram i matematik vid Uppsala universitet varav 48 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 38 var män och 12 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 31 var män och 9 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 77% män och 23% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.30 13.58 1.10 0.00 0.00
Urval 2 16.41 13.58 0.75 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Kandidatprogram i matematik vid Uppsala universitet antagningspoängen 17.30 i urvalsgrupp BI, 13.58 i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

226

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

40

Under HT2019 sökte 226 personer till Kandidatprogram i matematik vid Uppsala universitet varav 50 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 41 var män och 8 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 33 var män och 7 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 82% män och 17% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.53 16.04 1.25 0.00 0.00
Urval 2 14.69 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Kandidatprogram i matematik vid Uppsala universitet antagningspoängen 16.53 i urvalsgrupp BI, 16.04 i urvalsgrupp BII och 1.25 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

259

Antagna urval 1

47

Antagna urval 2

38

Under HT2018 sökte 259 personer till Kandidatprogram i matematik vid Uppsala universitet varav 42 i första hand. Totalt antogs 47 personer i det första urvalet varav 36 var män och 11 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 38 personer varav 31 var män och 7 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 79% män och 21% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.50 16.60 1.45 0.00
Urval 2 17.50 16.60 1.45
För höstterminen år 2017 hade Kandidatprogram i matematik vid Uppsala universitet antagningspoängen 17.50 i urvalsgrupp BI, 16.60 i urvalsgrupp BII och 1.45 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

266

Antagna urval 1

47

Antagna urval 2

41

Under HT2017 sökte 266 personer till Kandidatprogram i matematik vid Uppsala universitet varav 54 i första hand. Totalt antogs 47 personer i det första urvalet varav 34 var män och 10 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 41 personer varav 31 var män och 8 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 74% män och 20% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.20 17.20 1.25 0.00
Urval 2 17.40 17.20 1.25
För höstterminen år 2016 hade Kandidatprogram i matematik vid Uppsala universitet antagningspoängen 18.20 i urvalsgrupp BI, 17.20 i urvalsgrupp BII och 1.25 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

254

Antagna urval 1

47

Antagna urval 2

38

Under HT2016 sökte 254 personer till Kandidatprogram i matematik vid Uppsala universitet varav 46 i första hand. Totalt antogs 47 personer i det första urvalet varav 32 var män och 15 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 38 personer varav 26 var män och 12 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 68% män och 32% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.00 14.76 1.30 0.00
Urval 2 15.90 12.70 1.30
För höstterminen år 2015 hade Kandidatprogram i matematik vid Uppsala universitet antagningspoängen 17.00 i urvalsgrupp BI, 14.76 i urvalsgrupp BII och 1.30 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

212

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

44

Under HT2015 sökte 212 personer till Kandidatprogram i matematik vid Uppsala universitet varav 49 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 33 var män och 16 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 44 personer varav 31 var män och 12 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 68% män och 30% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.40 13.58 1.35 0.00
Urval 2 13.13 13.44 1.35
För höstterminen år 2014 hade Kandidatprogram i matematik vid Uppsala universitet antagningspoängen 16.40 i urvalsgrupp BI, 13.58 i urvalsgrupp BII och 1.35 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

192

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

34

Under HT2014 sökte 192 personer till Kandidatprogram i matematik vid Uppsala universitet varav 38 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 30 var män och 8 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 34 personer varav 27 var män och 6 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 77% män och 19% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Uppsala universitet

Andra utbildningar i Uppsala