Antagningspoäng för Kandidatprogram i medie- och kommunikationsvetenskap och journalistik vid Uppsala universitet

Programkod: UU-P2220

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.99 20.65 1.25 0.00 0.00
Urval 2 20.78 20.48 1.20 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Kandidatprogram i medie- och kommunikationsvetenskap och journalistik vid Uppsala universitet antagningspoängen 20.99 i urvalsgrupp BI, 20.65 i urvalsgrupp BII och 1.25 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

1394

Antagna urval 1

70

Antagna urval 2

70

Under HT2020 sökte 1394 personer till Kandidatprogram i medie- och kommunikationsvetenskap och journalistik vid Uppsala universitet varav 358 i första hand. Totalt antogs 70 personer i det första urvalet varav 17 var män och 53 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 70 personer varav 18 var män och 52 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 25% män och 75% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.78 20.70 1.25 0.00 0.00
Urval 2 20.68 20.70 1.20 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Kandidatprogram i medie- och kommunikationsvetenskap och journalistik vid Uppsala universitet antagningspoängen 20.78 i urvalsgrupp BI, 20.70 i urvalsgrupp BII och 1.25 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

1315

Antagna urval 1

70

Antagna urval 2

65

Under HT2019 sökte 1315 personer till Kandidatprogram i medie- och kommunikationsvetenskap och journalistik vid Uppsala universitet varav 384 i första hand. Totalt antogs 70 personer i det första urvalet varav 18 var män och 52 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 65 personer varav 15 var män och 50 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 24% män och 76% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.73 20.65 1.30 0.00 0.00
Urval 2 20.57 19.79 1.25 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Kandidatprogram i medie- och kommunikationsvetenskap och journalistik vid Uppsala universitet antagningspoängen 20.73 i urvalsgrupp BI, 20.65 i urvalsgrupp BII och 1.30 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

1428

Antagna urval 1

65

Antagna urval 2

60

Under HT2018 sökte 1428 personer till Kandidatprogram i medie- och kommunikationsvetenskap och journalistik vid Uppsala universitet varav 341 i första hand. Totalt antogs 65 personer i det första urvalet varav 17 var män och 48 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 60 personer varav 18 var män och 42 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 28% män och 72% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.75 20.70 1.30 0.00
Urval 2 20.45 19.45 1.30
För höstterminen år 2017 hade Kandidatprogram i medie- och kommunikationsvetenskap och journalistik vid Uppsala universitet antagningspoängen 20.75 i urvalsgrupp BI, 20.70 i urvalsgrupp BII och 1.30 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

1715

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

50

Under HT2017 sökte 1715 personer till Kandidatprogram i medie- och kommunikationsvetenskap och journalistik vid Uppsala universitet varav 442 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 17 var män och 43 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 16 var män och 34 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 30% män och 70% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Uppsala universitet

Andra utbildningar i Uppsala