Antagningspoäng för Kandidatprogram i medie- och kommunikationsvetenskap och journalistik vid Uppsala universitet

Programkod: UU-P2220

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.75 20.70 1.30 0.00
Urval 2 20.45 19.45 1.30
För höstterminen år 2017 hade Kandidatprogram i medie- och kommunikationsvetenskap och journalistik vid Uppsala universitet antagningspoängen 20.75 i urvalsgrupp BI, 20.70 i urvalsgrupp BII och 1.30 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

1715

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

50

Under HT2017 sökte 1715 personer till Kandidatprogram i medie- och kommunikationsvetenskap och journalistik vid Uppsala universitet varav 442 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 17 var män och 43 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 16 var män och 34 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 30% män och 70% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Uppsala universitet

Andra utbildningar i Uppsala