Antagningspoäng för Kandidatprogram i miljövetenskap vid Uppsala universitet

Programkod: UU-P1611

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Under terminen HT2017 hade utbildningen Kandidatprogram i miljövetenskap på Uppsala universitet 0.00 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

172

Antagna urval 1

23

Antagna urval 2

11

Under HT2017 sökte 172 personer till Kandidatprogram i miljövetenskap vid Uppsala universitet varav 15 i första hand. Totalt antogs 23 personer i det första urvalet varav 5 var män och 16 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 11 personer varav 3 var män och 7 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 24% män och 68% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.93 11.22 0.30 0.00
Urval 2 16.99 15.61 0.30
För höstterminen år 2016 hade Kandidatprogram i miljövetenskap vid Uppsala universitet antagningspoängen 14.93 i urvalsgrupp BI, 11.22 i urvalsgrupp BII och 0.30 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

169

Antagna urval 1

32

Antagna urval 2

17

Under HT2016 sökte 169 personer till Kandidatprogram i miljövetenskap vid Uppsala universitet varav 16 i första hand. Totalt antogs 32 personer i det första urvalet varav 8 var män och 20 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 17 personer varav 5 var män och 10 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 27% män och 61% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.58 15.10 0.85 0.00
Urval 2 17.50 15.10
För höstterminen år 2015 hade Kandidatprogram i miljövetenskap vid Uppsala universitet antagningspoängen 15.58 i urvalsgrupp BI, 15.10 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

157

Antagna urval 1

33

Antagna urval 2

7

Under HT2015 sökte 157 personer till Kandidatprogram i miljövetenskap vid Uppsala universitet varav 14 i första hand. Totalt antogs 33 personer i det första urvalet varav 10 var män och 19 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 7 personer varav 2 var män och 5 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 30% män och 60% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.20 19.18 1.05 0.00
Urval 2 18.10 19.18 1.10
För höstterminen år 2014 hade Kandidatprogram i miljövetenskap vid Uppsala universitet antagningspoängen 15.20 i urvalsgrupp BI, 19.18 i urvalsgrupp BII och 1.05 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

114

Antagna urval 1

15

Antagna urval 2

3

Under HT2014 sökte 114 personer till Kandidatprogram i miljövetenskap vid Uppsala universitet varav 6 i första hand. Totalt antogs 15 personer i det första urvalet varav 4 var män och 11 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 3 personer varav 1 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 28% män och 72% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Uppsala universitet

Andra utbildningar i Uppsala