Antagningspoäng för Kandidatprogram i musikvetenskap vid Uppsala universitet

Programkod: UU-P5080

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.15 16.93 0.95 0.00 0.00
Urval 2 15.65 14.67 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Kandidatprogram i musikvetenskap vid Uppsala universitet antagningspoängen 18.15 i urvalsgrupp BI, 16.93 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

105

Antagna urval 1

12

Antagna urval 2

12

Under HT2020 sökte 105 personer till Kandidatprogram i musikvetenskap vid Uppsala universitet varav 19 i första hand. Totalt antogs 12 personer i det första urvalet varav 8 var män och 4 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 12 personer varav 4 var män och 8 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 50% män och 50% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.81 14.84 0.90 0.00 0.00
Urval 2 15.20 14.84 0.85 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Kandidatprogram i musikvetenskap vid Uppsala universitet antagningspoängen 17.81 i urvalsgrupp BI, 14.84 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

88

Antagna urval 1

12

Antagna urval 2

12

Under HT2019 sökte 88 personer till Kandidatprogram i musikvetenskap vid Uppsala universitet varav 17 i första hand. Totalt antogs 12 personer i det första urvalet varav 8 var män och 3 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 12 personer varav 10 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 75% män och 21% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.60 16.65 0.95 0.00 0.00
Urval 2 10.79 16.65 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Kandidatprogram i musikvetenskap vid Uppsala universitet antagningspoängen 17.60 i urvalsgrupp BI, 16.65 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

94

Antagna urval 1

12

Antagna urval 2

12

Under HT2018 sökte 94 personer till Kandidatprogram i musikvetenskap vid Uppsala universitet varav 17 i första hand. Totalt antogs 12 personer i det första urvalet varav 4 var män och 8 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 12 personer varav 4 var män och 8 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 33% män och 67% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.19 0.45 0.00
Urval 2 13.16
För höstterminen år 2017 hade Kandidatprogram i musikvetenskap vid Uppsala universitet antagningspoängen 17.19 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 0.45 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

85

Antagna urval 1

12

Antagna urval 2

12

Under HT2017 sökte 85 personer till Kandidatprogram i musikvetenskap vid Uppsala universitet varav 14 i första hand. Totalt antogs 12 personer i det första urvalet varav 9 var män och 3 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 12 personer varav 10 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 79% män och 21% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.00 16.55 0.30 0.00
Urval 2 16.13 0.30
För höstterminen år 2016 hade Kandidatprogram i musikvetenskap vid Uppsala universitet antagningspoängen 18.00 i urvalsgrupp BI, 16.55 i urvalsgrupp BII och 0.30 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

94

Antagna urval 1

20

Antagna urval 2

13

Under HT2016 sökte 94 personer till Kandidatprogram i musikvetenskap vid Uppsala universitet varav 17 i första hand. Totalt antogs 20 personer i det första urvalet varav 10 var män och 9 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 13 personer varav 6 var män och 6 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 48% män och 45% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.50 19.44 1.00 0.00
Urval 2 15.00 15.50 0.35
För höstterminen år 2015 hade Kandidatprogram i musikvetenskap vid Uppsala universitet antagningspoängen 17.50 i urvalsgrupp BI, 19.44 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

110

Antagna urval 1

15

Antagna urval 2

15

Under HT2015 sökte 110 personer till Kandidatprogram i musikvetenskap vid Uppsala universitet varav 16 i första hand. Totalt antogs 15 personer i det första urvalet varav 7 var män och 8 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 15 personer varav 7 var män och 8 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 47% män och 53% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.95 0.80 0.00
Urval 2 15.00 0.05
För höstterminen år 2014 hade Kandidatprogram i musikvetenskap vid Uppsala universitet antagningspoängen 16.95 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

104

Antagna urval 1

15

Antagna urval 2

15

Under HT2014 sökte 104 personer till Kandidatprogram i musikvetenskap vid Uppsala universitet varav 19 i första hand. Totalt antogs 15 personer i det första urvalet varav 6 var män och 8 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 15 personer varav 7 var män och 7 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 43% män och 50% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Uppsala universitet

Andra utbildningar i Uppsala