Antagningspoäng för Kandidatprogram i religionsvetenskap vid Uppsala universitet

Programkod: UU-P5500

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Kandidatprogram i religionsvetenskap vid Uppsala universitet antagningspoängen 0.00 i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

119

Antagna urval 1

44

Antagna urval 2

22

Under HT2018 sökte 119 personer till Kandidatprogram i religionsvetenskap vid Uppsala universitet varav 21 i första hand. Totalt antogs 44 personer i det första urvalet varav 27 var män och 15 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 22 personer varav 13 var män och 8 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 61% män och 35% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Uppsala universitet

Andra utbildningar i Uppsala