Antagningspoäng för Kandidatprogram i religionsvetenskap Studieort Johannelund vid Uppsala universitet

Programkod: UU-P5501

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 12.10 8.30 0.60 3.00
Urval 2 20.20 12.56 3.00
För höstterminen år 2014 hade Kandidatprogram i religionsvetenskap Studieort Johannelund vid Uppsala universitet antagningspoängen 12.10 i urvalsgrupp BI, 8.30 i urvalsgrupp BII och 0.60 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

48

Antagna urval 1

9

Antagna urval 2

5

Under HT2014 sökte 48 personer till Kandidatprogram i religionsvetenskap Studieort Johannelund vid Uppsala universitet varav 6 i första hand. Totalt antogs 9 personer i det första urvalet varav 5 var män och 3 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 5 personer varav 3 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 57% män och 29% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Uppsala universitet

Andra utbildningar i Uppsala