Antagningspoäng för Kandidatprogram i religionsvetenskap Studieort Uppsala vid Uppsala universitet

Programkod: UU-P0500

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 12.05 11.45 0.35 4.00
Urval 2 14.39 11.45 0.35
För höstterminen år 2016 hade Kandidatprogram i religionsvetenskap Studieort Uppsala vid Uppsala universitet antagningspoängen 12.05 i urvalsgrupp BI, 11.45 i urvalsgrupp BII och 0.35 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

181

Antagna urval 1

66

Antagna urval 2

46

Under HT2016 sökte 181 personer till Kandidatprogram i religionsvetenskap Studieort Uppsala vid Uppsala universitet varav 34 i första hand. Totalt antogs 66 personer i det första urvalet varav 32 var män och 33 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 46 personer varav 21 var män och 24 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 47% män och 51% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2016

Antagningspoäng för VT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 10.31 13.47 0.15 1.50
Urval 2 10.31 13.90 0.70
Vårterminen år 2016 hade Kandidatprogram i religionsvetenskap Studieort Uppsala vid Uppsala universitet antagningspoängen 10.31 i urvalsgrupp BI, 13.47 i urvalsgrupp BII och 0.15 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 1.50 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2016

Totalt antal sökande

85

Antagna urval 1

36

Antagna urval 2

16

Under VT2016 sökte 85 personer till Kandidatprogram i religionsvetenskap Studieort Uppsala vid Uppsala universitet varav 13 i första hand. Totalt antogs 36 personer i det första urvalet varav 13 var män och 23 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 16 personer varav 6 var män och 10 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 37% män och 63% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.60 9.77 0.10 4.00
Urval 2 14.70 9.77 0.35
För höstterminen år 2015 hade Kandidatprogram i religionsvetenskap Studieort Uppsala vid Uppsala universitet antagningspoängen 13.60 i urvalsgrupp BI, 9.77 i urvalsgrupp BII och 0.10 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

138

Antagna urval 1

48

Antagna urval 2

21

Under HT2015 sökte 138 personer till Kandidatprogram i religionsvetenskap Studieort Uppsala vid Uppsala universitet varav 28 i första hand. Totalt antogs 48 personer i det första urvalet varav 22 var män och 26 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 21 personer varav 12 var män och 9 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 49% män och 51% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2015

Antagningspoäng för VT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.50 12.40 0.10 0.00
Urval 2 14.50 14.62 0.10
Vårterminen år 2015 hade Kandidatprogram i religionsvetenskap Studieort Uppsala vid Uppsala universitet antagningspoängen 14.50 i urvalsgrupp BI, 12.40 i urvalsgrupp BII och 0.10 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2015

Totalt antal sökande

68

Antagna urval 1

23

Antagna urval 2

14

Under VT2015 sökte 68 personer till Kandidatprogram i religionsvetenskap Studieort Uppsala vid Uppsala universitet varav 12 i första hand. Totalt antogs 23 personer i det första urvalet varav 12 var män och 10 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 14 personer varav 9 var män och 5 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 57% män och 41% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 12.00 12.50 0.40
Urval 2 15.30 12.50 0.40
Under terminen HT2014 hade utbildningen Kandidatprogram i religionsvetenskap Studieort Uppsala på Uppsala universitet 12.00 i urvalsgrupp BI, 12.50 i urvalsgrupp BII och 0.40 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

119

Antagna urval 1

41

Antagna urval 2

22

Under HT2014 sökte 119 personer till Kandidatprogram i religionsvetenskap Studieort Uppsala vid Uppsala universitet varav 22 i första hand. Totalt antogs 41 personer i det första urvalet varav 16 var män och 23 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 22 personer varav 8 var män och 14 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 38% män och 59% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2014

Antagningspoäng för VT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 10.85 15.70 0.55 99.99 0.00
Urval 2 10.85 15.70 0.55 99.99
För vårterminen år 2014 hade Kandidatprogram i religionsvetenskap Studieort Uppsala vid Uppsala universitet antagningspoängen 10.85 i urvalsgrupp BI, 15.70 i urvalsgrupp BII och 0.55 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2014

Totalt antal sökande

67

Antagna urval 1

29

Antagna urval 2

27

Under VT2014 sökte 67 personer till Kandidatprogram i religionsvetenskap Studieort Uppsala vid Uppsala universitet varav 15 i första hand. Totalt antogs 29 personer i det första urvalet varav 11 var män och 17 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 27 personer varav 13 var män och 13 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 43% män och 54% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Uppsala universitet

Andra utbildningar i Uppsala