Antagningspoäng för Kandidatprogram i retorisk och litterär kommunikation vid Uppsala universitet

Programkod: UU-P5060

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.38 17.17 0.90 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Kandidatprogram i retorisk och litterär kommunikation vid Uppsala universitet antagningspoängen 19.38 i urvalsgrupp BI, 17.17 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

151

Antagna urval 1

27

Antagna urval 2

26

Under HT2020 sökte 151 personer till Kandidatprogram i retorisk och litterär kommunikation vid Uppsala universitet varav 26 i första hand. Totalt antogs 27 personer i det första urvalet varav 7 var män och 19 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 26 personer varav 5 var män och 20 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 23% män och 74% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.95 18.75 0.90 0.00 3.50
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Kandidatprogram i retorisk och litterär kommunikation vid Uppsala universitet antagningspoängen 18.95 i urvalsgrupp BI, 18.75 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.50 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

215

Antagna urval 1

45

Antagna urval 2

42

Under HT2019 sökte 215 personer till Kandidatprogram i retorisk och litterär kommunikation vid Uppsala universitet varav 41 i första hand. Totalt antogs 45 personer i det första urvalet varav 12 var män och 33 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 42 personer varav 9 var män och 33 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 24% män och 76% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.49 16.61 0.90 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Kandidatprogram i retorisk och litterär kommunikation vid Uppsala universitet antagningspoängen 18.49 i urvalsgrupp BI, 16.61 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

264

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

46

Under HT2018 sökte 264 personer till Kandidatprogram i retorisk och litterär kommunikation vid Uppsala universitet varav 48 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 9 var män och 41 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 46 personer varav 12 var män och 34 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 22% män och 78% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.96 19.25 1.00 3.00
Urval 2 18.96 19.55 1.00
För höstterminen år 2017 hade Kandidatprogram i retorisk och litterär kommunikation vid Uppsala universitet antagningspoängen 18.96 i urvalsgrupp BI, 19.25 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

306

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

34

Under HT2017 sökte 306 personer till Kandidatprogram i retorisk och litterär kommunikation vid Uppsala universitet varav 55 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 19 var män och 40 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 34 personer varav 11 var män och 23 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 32% män och 67% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.15 17.55 1.10 0.00
Urval 2 18.80 17.55 0.90
För höstterminen år 2016 hade Kandidatprogram i retorisk och litterär kommunikation vid Uppsala universitet antagningspoängen 20.15 i urvalsgrupp BI, 17.55 i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

353

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

50

Under HT2016 sökte 353 personer till Kandidatprogram i retorisk och litterär kommunikation vid Uppsala universitet varav 73 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 14 var män och 36 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 13 var män och 37 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 27% män och 73% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.40 19.77 1.10 0.00
Urval 2 18.50 18.73 0.85
För höstterminen år 2015 hade Kandidatprogram i retorisk och litterär kommunikation vid Uppsala universitet antagningspoängen 20.40 i urvalsgrupp BI, 19.77 i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

405

Antagna urval 1

45

Antagna urval 2

45

Under HT2015 sökte 405 personer till Kandidatprogram i retorisk och litterär kommunikation vid Uppsala universitet varav 87 i första hand. Totalt antogs 45 personer i det första urvalet varav 12 var män och 33 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 45 personer varav 14 var män och 31 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 29% män och 71% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.30 19.52 1.25 0.00
Urval 2 21.30 19.52 1.20
För höstterminen år 2014 hade Kandidatprogram i retorisk och litterär kommunikation vid Uppsala universitet antagningspoängen 21.30 i urvalsgrupp BI, 19.52 i urvalsgrupp BII och 1.25 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

445

Antagna urval 1

35

Antagna urval 2

30

Under HT2014 sökte 445 personer till Kandidatprogram i retorisk och litterär kommunikation vid Uppsala universitet varav 107 i första hand. Totalt antogs 35 personer i det första urvalet varav 14 var män och 20 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 30 personer varav 12 var män och 17 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 40% män och 57% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Uppsala universitet

Andra utbildningar i Uppsala