Antagningspoäng för Kandidatprogram i samhällsplanering - miljö, resurser och globalisering vid Uppsala universitet

Programkod: UU-P2252

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.24 15.57 0.80 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Kandidatprogram i samhällsplanering - miljö, resurser och globalisering vid Uppsala universitet antagningspoängen 16.24 i urvalsgrupp BI, 15.57 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

317

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

23

Under HT2018 sökte 317 personer till Kandidatprogram i samhällsplanering - miljö, resurser och globalisering vid Uppsala universitet varav 28 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 16 var män och 34 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 23 personer varav 8 var män och 15 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 33% män och 67% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Uppsala universitet

Andra utbildningar i Uppsala