Antagningspoäng för Kandidatprogram i speldesign vid Uppsala universitet

Programkod: UU-P5123

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.30 16.58 1.10 3.50
Urval 2 16.65 16.58 1.00 3.50
För höstterminen år 2016 hade Kandidatprogram i speldesign vid Uppsala universitet antagningspoängen 17.30 i urvalsgrupp BI, 16.58 i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.50 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

495

Antagna urval 1

28

Antagna urval 2

23

Under HT2016 sökte 495 personer till Kandidatprogram i speldesign vid Uppsala universitet varav 44 i första hand. Totalt antogs 28 personer i det första urvalet varav 25 var män och 3 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 23 personer varav 0 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 49% män och 6% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Uppsala universitet

Andra utbildningar i Uppsala