Antagningspoäng för Kandidatprogram i speldesign vid Uppsala universitet

Programkod: UU-P5123

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.57 16.05 0.95 0.00 0.00
Urval 2 16.24 14.64 0.85 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Kandidatprogram i speldesign vid Uppsala universitet antagningspoängen 16.57 i urvalsgrupp BI, 16.05 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

356

Antagna urval 1

30

Antagna urval 2

25

Under HT2020 sökte 356 personer till Kandidatprogram i speldesign vid Uppsala universitet varav 46 i första hand. Totalt antogs 30 personer i det första urvalet varav 26 var män och 3 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 25 personer varav 23 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 89% män och 9% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.95 15.57 0.85 0.00 2.50
Urval 2 15.23 15.38 0.85 0.00 2.50
Höstterminen år 2019 hade Kandidatprogram i speldesign vid Uppsala universitet antagningspoängen 15.95 i urvalsgrupp BI, 15.57 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 2.50 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

311

Antagna urval 1

25

Antagna urval 2

22

Under HT2019 sökte 311 personer till Kandidatprogram i speldesign vid Uppsala universitet varav 37 i första hand. Totalt antogs 25 personer i det första urvalet varav 16 var män och 9 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 22 personer varav 19 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 74% män och 26% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.03 16.64 1.00 0.00 0.00
Urval 2 15.55 16.64 0.95 0.00 3.50
Höstterminen år 2018 hade Kandidatprogram i speldesign vid Uppsala universitet antagningspoängen 17.03 i urvalsgrupp BI, 16.64 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

356

Antagna urval 1

24

Antagna urval 2

22

Under HT2018 sökte 356 personer till Kandidatprogram i speldesign vid Uppsala universitet varav 39 i första hand. Totalt antogs 24 personer i det första urvalet varav 17 var män och 7 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 22 personer varav 17 var män och 5 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 74% män och 26% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.55 18.11 1.10 0.00
Urval 2 16.30 18.11 0.95 4.00
För höstterminen år 2017 hade Kandidatprogram i speldesign vid Uppsala universitet antagningspoängen 17.55 i urvalsgrupp BI, 18.11 i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

439

Antagna urval 1

15

Antagna urval 2

20

Under HT2017 sökte 439 personer till Kandidatprogram i speldesign vid Uppsala universitet varav 32 i första hand. Totalt antogs 15 personer i det första urvalet varav 11 var män och 4 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 20 personer varav 17 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 80% män och 20% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.30 16.58 1.10 3.50
Urval 2 16.65 16.58 1.00 3.50
För höstterminen år 2016 hade Kandidatprogram i speldesign vid Uppsala universitet antagningspoängen 17.30 i urvalsgrupp BI, 16.58 i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.50 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

495

Antagna urval 1

28

Antagna urval 2

23

Under HT2016 sökte 495 personer till Kandidatprogram i speldesign vid Uppsala universitet varav 44 i första hand. Totalt antogs 28 personer i det första urvalet varav 25 var män och 3 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 23 personer varav 20 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 88% män och 10% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Uppsala universitet

Andra utbildningar i Uppsala