Antagningspoäng för Kandidatprogram i speldesign och grafik vid Uppsala universitet

Programkod: UU-P5124

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.76 17.65 1.05 0.00 0.00
Urval 2 17.19 16.33 1.05 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Kandidatprogram i speldesign och grafik vid Uppsala universitet antagningspoängen 17.76 i urvalsgrupp BI, 17.65 i urvalsgrupp BII och 1.05 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

399

Antagna urval 1

27

Antagna urval 2

24

Under HT2020 sökte 399 personer till Kandidatprogram i speldesign och grafik vid Uppsala universitet varav 79 i första hand. Totalt antogs 27 personer i det första urvalet varav 10 var män och 15 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 24 personer varav 13 var män och 9 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 45% män och 47% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.90 19.70 0.95 0.00 3.50
Urval 2 18.90 19.70 0.95 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Kandidatprogram i speldesign och grafik vid Uppsala universitet antagningspoängen 18.90 i urvalsgrupp BI, 19.70 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.50 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

418

Antagna urval 1

30

Antagna urval 2

22

Under HT2019 sökte 418 personer till Kandidatprogram i speldesign och grafik vid Uppsala universitet varav 80 i första hand. Totalt antogs 30 personer i det första urvalet varav 11 var män och 15 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 22 personer varav 9 var män och 10 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 38% män och 48% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.00 16.36 1.10 0.00 0.00
Urval 2 19.00 15.91 0.95 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Kandidatprogram i speldesign och grafik vid Uppsala universitet antagningspoängen 19.00 i urvalsgrupp BI, 16.36 i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

465

Antagna urval 1

24

Antagna urval 2

20

Under HT2018 sökte 465 personer till Kandidatprogram i speldesign och grafik vid Uppsala universitet varav 112 i första hand. Totalt antogs 24 personer i det första urvalet varav 11 var män och 11 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 20 personer varav 9 var män och 10 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 45% män och 48% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.28 16.98 1.35 0.00
Urval 2 18.54 16.98 1.30
För höstterminen år 2017 hade Kandidatprogram i speldesign och grafik vid Uppsala universitet antagningspoängen 19.28 i urvalsgrupp BI, 16.98 i urvalsgrupp BII och 1.35 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

605

Antagna urval 1

20

Antagna urval 2

20

Under HT2017 sökte 605 personer till Kandidatprogram i speldesign och grafik vid Uppsala universitet varav 135 i första hand. Totalt antogs 20 personer i det första urvalet varav 7 var män och 12 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 20 personer varav 10 var män och 9 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 43% män och 53% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.00 17.05 1.10 0.00
Urval 2 19.00 17.05 1.10
För höstterminen år 2016 hade Kandidatprogram i speldesign och grafik vid Uppsala universitet antagningspoängen 19.00 i urvalsgrupp BI, 17.05 i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

664

Antagna urval 1

29

Antagna urval 2

24

Under HT2016 sökte 664 personer till Kandidatprogram i speldesign och grafik vid Uppsala universitet varav 130 i första hand. Totalt antogs 29 personer i det första urvalet varav 16 var män och 10 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 24 personer varav 12 var män och 9 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 53% män och 36% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Uppsala universitet

Andra utbildningar i Uppsala