Antagningspoäng för Kandidatprogram i speldesign och grafik vid Uppsala universitet

Programkod: UU-P5124

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.28 16.98 1.35 0.00
Urval 2 18.54 16.98 1.30
För höstterminen år 2017 hade Kandidatprogram i speldesign och grafik vid Uppsala universitet antagningspoängen 19.28 i urvalsgrupp BI, 16.98 i urvalsgrupp BII och 1.35 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

605

Antagna urval 1

20

Antagna urval 2

20

Under HT2017 sökte 605 personer till Kandidatprogram i speldesign och grafik vid Uppsala universitet varav 135 i första hand. Totalt antogs 20 personer i det första urvalet varav 7 var män och 12 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 20 personer varav 10 var män och 9 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 43% män och 53% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.00 17.05 1.10 0.00
Urval 2 19.00 17.05 1.10
För höstterminen år 2016 hade Kandidatprogram i speldesign och grafik vid Uppsala universitet antagningspoängen 19.00 i urvalsgrupp BI, 17.05 i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

664

Antagna urval 1

29

Antagna urval 2

24

Under HT2016 sökte 664 personer till Kandidatprogram i speldesign och grafik vid Uppsala universitet varav 130 i första hand. Totalt antogs 29 personer i det första urvalet varav 16 var män och 10 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 24 personer varav 12 var män och 9 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 53% män och 36% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Uppsala universitet

Andra utbildningar i Uppsala