Antagningspoäng för Kandidatprogram i speldesign och grafik vid Uppsala universitet

Programkod: UU-P5124

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.00 17.05 1.10 0.00
Urval 2 19.00 17.05 1.10
För höstterminen år 2016 hade Kandidatprogram i speldesign och grafik vid Uppsala universitet antagningspoängen 19.00 i urvalsgrupp BI, 17.05 i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

664

Antagna urval 1

29

Antagna urval 2

24

Under HT2016 sökte 664 personer till Kandidatprogram i speldesign och grafik vid Uppsala universitet varav 130 i första hand. Totalt antogs 29 personer i det första urvalet varav 16 var män och 10 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 24 personer varav 0 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 30% män och 19% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Uppsala universitet

Andra utbildningar i Uppsala