Antagningspoäng för Kandidatprogram i speldesign och programmering vid Uppsala universitet

Programkod: UU-P5125

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.20 15.20 0.70 0.00 0.00
Urval 2 16.78 13.68 0.65 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Kandidatprogram i speldesign och programmering vid Uppsala universitet antagningspoängen 17.20 i urvalsgrupp BI, 15.20 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

339

Antagna urval 1

33

Antagna urval 2

30

Under HT2020 sökte 339 personer till Kandidatprogram i speldesign och programmering vid Uppsala universitet varav 53 i första hand. Totalt antogs 33 personer i det första urvalet varav 26 var män och 4 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 30 personer varav 24 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 79% män och 13% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.15 17.08 1.00 0.00 0.00
Urval 2 16.93 17.81 1.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Kandidatprogram i speldesign och programmering vid Uppsala universitet antagningspoängen 16.15 i urvalsgrupp BI, 17.08 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

267

Antagna urval 1

30

Antagna urval 2

22

Under HT2019 sökte 267 personer till Kandidatprogram i speldesign och programmering vid Uppsala universitet varav 45 i första hand. Totalt antogs 30 personer i det första urvalet varav 23 var män och 6 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 22 personer varav 18 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 79% män och 17% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.50 17.05 1.10 0.00 0.00
Urval 2 17.31 17.05 1.10 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Kandidatprogram i speldesign och programmering vid Uppsala universitet antagningspoängen 17.50 i urvalsgrupp BI, 17.05 i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

381

Antagna urval 1

24

Antagna urval 2

20

Under HT2018 sökte 381 personer till Kandidatprogram i speldesign och programmering vid Uppsala universitet varav 56 i första hand. Totalt antogs 24 personer i det första urvalet varav 17 var män och 6 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 20 personer varav 14 var män och 5 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 70% män och 25% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.60 19.67 1.15 0.00
Urval 2 17.05 19.67 1.10
För höstterminen år 2017 hade Kandidatprogram i speldesign och programmering vid Uppsala universitet antagningspoängen 17.60 i urvalsgrupp BI, 19.67 i urvalsgrupp BII och 1.15 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

393

Antagna urval 1

20

Antagna urval 2

20

Under HT2017 sökte 393 personer till Kandidatprogram i speldesign och programmering vid Uppsala universitet varav 67 i första hand. Totalt antogs 20 personer i det första urvalet varav 18 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 20 personer varav 19 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 93% män och 8% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.85 14.90 0.90 3.50
Urval 2 18.20 14.90 0.75 3.50
För höstterminen år 2016 hade Kandidatprogram i speldesign och programmering vid Uppsala universitet antagningspoängen 16.85 i urvalsgrupp BI, 14.90 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.50 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

375

Antagna urval 1

48

Antagna urval 2

38

Under HT2016 sökte 375 personer till Kandidatprogram i speldesign och programmering vid Uppsala universitet varav 54 i första hand. Totalt antogs 48 personer i det första urvalet varav 43 var män och 3 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 38 personer varav 35 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 91% män och 6% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Uppsala universitet

Andra utbildningar i Uppsala