Antagningspoäng för Kandidatprogram i speldesign och projektledning vid Uppsala universitet

Programkod: UU-P5126

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.13 16.36 1.05 0.00 0.00
Urval 2 18.29 16.36 1.05 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Kandidatprogram i speldesign och projektledning vid Uppsala universitet antagningspoängen 18.13 i urvalsgrupp BI, 16.36 i urvalsgrupp BII och 1.05 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

247

Antagna urval 1

21

Antagna urval 2

19

Under HT2020 sökte 247 personer till Kandidatprogram i speldesign och projektledning vid Uppsala universitet varav 39 i första hand. Totalt antogs 21 personer i det första urvalet varav 12 var män och 7 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 19 personer varav 11 var män och 6 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 58% män och 33% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.92 15.82 0.90 0.00 0.00
Urval 2 16.96 15.82 0.85 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Kandidatprogram i speldesign och projektledning vid Uppsala universitet antagningspoängen 17.92 i urvalsgrupp BI, 15.82 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

221

Antagna urval 1

20

Antagna urval 2

15

Under HT2019 sökte 221 personer till Kandidatprogram i speldesign och projektledning vid Uppsala universitet varav 34 i första hand. Totalt antogs 20 personer i det första urvalet varav 12 var män och 6 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 15 personer varav 7 var män och 5 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 54% män och 31% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.73 16.60 1.00 0.00 0.00
Urval 2 17.73 16.60 1.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Kandidatprogram i speldesign och projektledning vid Uppsala universitet antagningspoängen 17.73 i urvalsgrupp BI, 16.60 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

269

Antagna urval 1

18

Antagna urval 2

15

Under HT2018 sökte 269 personer till Kandidatprogram i speldesign och projektledning vid Uppsala universitet varav 33 i första hand. Totalt antogs 18 personer i det första urvalet varav 15 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 15 personer varav 13 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 85% män och 9% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.39 20.06 1.10 0.00
Urval 2 17.05 20.06 1.10
För höstterminen år 2017 hade Kandidatprogram i speldesign och projektledning vid Uppsala universitet antagningspoängen 18.39 i urvalsgrupp BI, 20.06 i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

315

Antagna urval 1

15

Antagna urval 2

15

Under HT2017 sökte 315 personer till Kandidatprogram i speldesign och projektledning vid Uppsala universitet varav 38 i första hand. Totalt antogs 15 personer i det första urvalet varav 12 var män och 3 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 15 personer varav 9 var män och 5 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 70% män och 27% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.33 15.91 1.10 0.00
Urval 2 20.70 15.91 1.10
För höstterminen år 2016 hade Kandidatprogram i speldesign och projektledning vid Uppsala universitet antagningspoängen 19.33 i urvalsgrupp BI, 15.91 i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

335

Antagna urval 1

15

Antagna urval 2

11

Under HT2016 sökte 335 personer till Kandidatprogram i speldesign och projektledning vid Uppsala universitet varav 36 i första hand. Totalt antogs 15 personer i det första urvalet varav 11 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 11 personer varav 8 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 73% män och 12% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Uppsala universitet

Andra utbildningar i Uppsala