Antagningspoäng för Kandidatprogram i systemvetenskap vid Uppsala universitet

Programkod: UU-P2202

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.75 18.60 1.20 0.00 4.00
Urval 2 18.59 18.60 1.20 0.00 4.00
Höstterminen år 2020 hade Kandidatprogram i systemvetenskap vid Uppsala universitet antagningspoängen 18.75 i urvalsgrupp BI, 18.60 i urvalsgrupp BII och 1.20 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

1120

Antagna urval 1

115

Antagna urval 2

95

Under HT2020 sökte 1120 personer till Kandidatprogram i systemvetenskap vid Uppsala universitet varav 280 i första hand. Totalt antogs 115 personer i det första urvalet varav 70 var män och 44 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 95 personer varav 56 var män och 38 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 60% män och 39% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.65 18.70 1.35 0.00 0.00
Urval 2 18.32 18.70 1.35 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Kandidatprogram i systemvetenskap vid Uppsala universitet antagningspoängen 18.65 i urvalsgrupp BI, 18.70 i urvalsgrupp BII och 1.35 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

947

Antagna urval 1

105

Antagna urval 2

85

Under HT2019 sökte 947 personer till Kandidatprogram i systemvetenskap vid Uppsala universitet varav 271 i första hand. Totalt antogs 105 personer i det första urvalet varav 70 var män och 35 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 85 personer varav 59 var män och 26 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 68% män och 32% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.44 18.36 1.35 0.00 4.00
Urval 2 18.13 18.36 1.35 0.00 4.00
Höstterminen år 2018 hade Kandidatprogram i systemvetenskap vid Uppsala universitet antagningspoängen 18.44 i urvalsgrupp BI, 18.36 i urvalsgrupp BII och 1.35 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

1214

Antagna urval 1

100

Antagna urval 2

85

Under HT2018 sökte 1214 personer till Kandidatprogram i systemvetenskap vid Uppsala universitet varav 299 i första hand. Totalt antogs 100 personer i det första urvalet varav 58 var män och 39 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 85 personer varav 49 var män och 35 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 58% män och 40% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.44 17.60 1.35 0.00
Urval 2 18.33 17.60 1.30
För höstterminen år 2017 hade Kandidatprogram i systemvetenskap vid Uppsala universitet antagningspoängen 18.44 i urvalsgrupp BI, 17.60 i urvalsgrupp BII och 1.35 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

1134

Antagna urval 1

90

Antagna urval 2

80

Under HT2017 sökte 1134 personer till Kandidatprogram i systemvetenskap vid Uppsala universitet varav 267 i första hand. Totalt antogs 90 personer i det första urvalet varav 61 var män och 28 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 80 personer varav 54 var män och 25 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 68% män och 31% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.85 18.04 1.30 0.00
Urval 2 17.55 18.04 1.30 3.50
För höstterminen år 2016 hade Kandidatprogram i systemvetenskap vid Uppsala universitet antagningspoängen 17.85 i urvalsgrupp BI, 18.04 i urvalsgrupp BII och 1.30 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

931

Antagna urval 1

90

Antagna urval 2

80

Under HT2016 sökte 931 personer till Kandidatprogram i systemvetenskap vid Uppsala universitet varav 205 i första hand. Totalt antogs 90 personer i det första urvalet varav 54 var män och 36 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 80 personer varav 50 var män och 30 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 61% män och 39% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.23 18.44 1.30 0.00
Urval 2 18.05 17.27 1.30
För höstterminen år 2015 hade Kandidatprogram i systemvetenskap vid Uppsala universitet antagningspoängen 18.23 i urvalsgrupp BI, 18.44 i urvalsgrupp BII och 1.30 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

1057

Antagna urval 1

90

Antagna urval 2

80

Under HT2015 sökte 1057 personer till Kandidatprogram i systemvetenskap vid Uppsala universitet varav 243 i första hand. Totalt antogs 90 personer i det första urvalet varav 63 var män och 26 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 80 personer varav 55 var män och 24 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 69% män och 29% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.15 18.13 1.30 0.00
Urval 2 18.10 17.88 1.30
För höstterminen år 2014 hade Kandidatprogram i systemvetenskap vid Uppsala universitet antagningspoängen 18.15 i urvalsgrupp BI, 18.13 i urvalsgrupp BII och 1.30 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

1014

Antagna urval 1

90

Antagna urval 2

80

Under HT2014 sökte 1014 personer till Kandidatprogram i systemvetenskap vid Uppsala universitet varav 260 i första hand. Totalt antogs 90 personer i det första urvalet varav 70 var män och 20 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 80 personer varav 61 var män och 19 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 77% män och 23% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Uppsala universitet

Andra utbildningar i Uppsala