Antagningspoäng för Kandidatprogram i systemvetenskap Programvaruteknik vid Uppsala universitet

Programkod: UU-P2203

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.40 15.88 0.65 0.00 0.00
Urval 2 14.75 14.83 0.55 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Kandidatprogram i systemvetenskap Programvaruteknik vid Uppsala universitet antagningspoängen 15.40 i urvalsgrupp BI, 15.88 i urvalsgrupp BII och 0.65 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

203

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

30

Under HT2020 sökte 203 personer till Kandidatprogram i systemvetenskap Programvaruteknik vid Uppsala universitet varav 28 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 32 var män och 7 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 30 personer varav 23 var män och 6 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 79% män och 19% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.59 13.70 0.75 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Kandidatprogram i systemvetenskap Programvaruteknik vid Uppsala universitet antagningspoängen 14.59 i urvalsgrupp BI, 13.70 i urvalsgrupp BII och 0.75 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

165

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

29

Under HT2019 sökte 165 personer till Kandidatprogram i systemvetenskap Programvaruteknik vid Uppsala universitet varav 23 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 36 var män och 4 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 29 personer varav 29 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 94% män och 6% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.25 13.52 0.75 0.00 0.00
Urval 2 0.00 13.30 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Kandidatprogram i systemvetenskap Programvaruteknik vid Uppsala universitet antagningspoängen 14.25 i urvalsgrupp BI, 13.52 i urvalsgrupp BII och 0.75 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

229

Antagna urval 1

45

Antagna urval 2

35

Under HT2018 sökte 229 personer till Kandidatprogram i systemvetenskap Programvaruteknik vid Uppsala universitet varav 24 i första hand. Totalt antogs 45 personer i det första urvalet varav 35 var män och 9 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 35 personer varav 28 var män och 6 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 79% män och 19% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.89 14.83 0.90 0.00
Urval 2 14.23 13.40 0.70
För höstterminen år 2017 hade Kandidatprogram i systemvetenskap Programvaruteknik vid Uppsala universitet antagningspoängen 15.89 i urvalsgrupp BI, 14.83 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

237

Antagna urval 1

30

Antagna urval 2

30

Under HT2017 sökte 237 personer till Kandidatprogram i systemvetenskap Programvaruteknik vid Uppsala universitet varav 24 i första hand. Totalt antogs 30 personer i det första urvalet varav 23 var män och 7 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 30 personer varav 24 var män och 6 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 78% män och 22% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.50 14.30 0.90 0.00
Urval 2 14.93 14.30 0.70
För höstterminen år 2016 hade Kandidatprogram i systemvetenskap Programvaruteknik vid Uppsala universitet antagningspoängen 15.50 i urvalsgrupp BI, 14.30 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

196

Antagna urval 1

30

Antagna urval 2

30

Under HT2016 sökte 196 personer till Kandidatprogram i systemvetenskap Programvaruteknik vid Uppsala universitet varav 18 i första hand. Totalt antogs 30 personer i det första urvalet varav 24 var män och 6 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 30 personer varav 28 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 87% män och 12% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Uppsala universitet

Andra utbildningar i Uppsala