Antagningspoäng för Kandidatprogram i systemvetenskap Programvaruteknik vid Uppsala universitet

Programkod: UU-P2203

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.50 14.30 0.90 0.00
Urval 2 14.93 14.30 0.70
För höstterminen år 2016 hade Kandidatprogram i systemvetenskap Programvaruteknik vid Uppsala universitet antagningspoängen 15.50 i urvalsgrupp BI, 14.30 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

196

Antagna urval 1

30

Antagna urval 2

30

Under HT2016 sökte 196 personer till Kandidatprogram i systemvetenskap Programvaruteknik vid Uppsala universitet varav 18 i första hand. Totalt antogs 30 personer i det första urvalet varav 24 var män och 6 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 30 personer varav 0 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 40% män och 10% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Uppsala universitet

Andra utbildningar i Uppsala