Antagningspoäng för Kandidatprogram i tidiga språk och kulturer vid Uppsala universitet

Programkod: UU-P0205

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.98 0.55 0.00
Urval 2 0.55
För höstterminen år 2016 hade Kandidatprogram i tidiga språk och kulturer vid Uppsala universitet antagningspoängen 20.98 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 0.55 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

66

Antagna urval 1

8

Antagna urval 2

4

Under HT2016 sökte 66 personer till Kandidatprogram i tidiga språk och kulturer vid Uppsala universitet varav 5 i första hand. Totalt antogs 8 personer i det första urvalet varav 3 var män och 4 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 4 personer varav 2 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 42% män och 50% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.77 16.05 0.10
Urval 2 19.77 16.05 0.10
Under terminen HT2015 hade utbildningen Kandidatprogram i tidiga språk och kulturer på Uppsala universitet 19.77 i urvalsgrupp BI, 16.05 i urvalsgrupp BII och 0.10 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

88

Antagna urval 1

6

Antagna urval 2

5

Under HT2015 sökte 88 personer till Kandidatprogram i tidiga språk och kulturer vid Uppsala universitet varav 8 i första hand. Totalt antogs 6 personer i det första urvalet varav 3 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 5 personer varav 2 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 45% män och 36% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 11.65 17.79 0.50
Urval 2 11.65
Under terminen HT2014 hade utbildningen Kandidatprogram i tidiga språk och kulturer på Uppsala universitet 11.65 i urvalsgrupp BI, 17.79 i urvalsgrupp BII och 0.50 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

88

Antagna urval 1

18

Antagna urval 2

9

Under HT2014 sökte 88 personer till Kandidatprogram i tidiga språk och kulturer vid Uppsala universitet varav 6 i första hand. Totalt antogs 18 personer i det första urvalet varav 5 var män och 9 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 9 personer varav 1 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 22% män och 48% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2014

Antagningspoäng för VT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.20 11.76 0.40 99.99
Urval 2 14.25 11.76 0.55 99.99
För vårterminen år 2014 hade Kandidatprogram i tidiga språk och kulturer vid Uppsala universitet antagningspoängen 14.20 i urvalsgrupp BI, 11.76 i urvalsgrupp BII och 0.40 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2014

Totalt antal sökande

56

Antagna urval 1

20

Antagna urval 2

15

Under VT2014 sökte 56 personer till Kandidatprogram i tidiga språk och kulturer vid Uppsala universitet varav 10 i första hand. Totalt antogs 20 personer i det första urvalet varav 6 var män och 14 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 15 personer varav 2 var män och 13 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 23% män och 77% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Uppsala universitet

Andra utbildningar i Uppsala