Antagningspoäng för Kompletterande lärarutbildning - Grundskolans årskurs 7-9 vid Uppsala universitet

Programkod: UU-P9420

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Kompletterande lärarutbildning - Grundskolans årskurs 7-9 vid Uppsala universitet antagningspoängen 0.00 i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

94

Antagna urval 1

11

Antagna urval 2

8

Under HT2018 sökte 94 personer till Kompletterande lärarutbildning - Grundskolans årskurs 7-9 vid Uppsala universitet varav 24 i första hand. Totalt antogs 11 personer i det första urvalet varav 6 var män och 5 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 8 personer varav 5 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 58% män och 42% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

VT2018

Antagningspoäng för VT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
För vårterminen år 2018 hade Kompletterande lärarutbildning - Grundskolans årskurs 7-9 vid Uppsala universitet antagningspoängen 0.00 i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2018

Totalt antal sökande

70

Antagna urval 1

19

Antagna urval 2

13

Under VT2018 sökte 70 personer till Kompletterande lärarutbildning - Grundskolans årskurs 7-9 vid Uppsala universitet varav 21 i första hand. Totalt antogs 19 personer i det första urvalet varav 6 var män och 13 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 13 personer varav 3 var män och 10 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 28% män och 72% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Uppsala universitet

Andra utbildningar i Uppsala