Antagningspoäng för Kompletterande lärarutbildning - Gymnasieskolan vid Uppsala universitet

Programkod: UU-P9421

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Kompletterande lärarutbildning - Gymnasieskolan vid Uppsala universitet antagningspoängen 0.00 i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

144

Antagna urval 1

23

Antagna urval 2

17

Under HT2018 sökte 144 personer till Kompletterande lärarutbildning - Gymnasieskolan vid Uppsala universitet varav 41 i första hand. Totalt antogs 23 personer i det första urvalet varav 13 var män och 10 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 17 personer varav 10 var män och 7 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 58% män och 43% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

VT2018

Antagningspoäng för VT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
För vårterminen år 2018 hade Kompletterande lärarutbildning - Gymnasieskolan vid Uppsala universitet antagningspoängen 0.00 i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2018

Totalt antal sökande

93

Antagna urval 1

18

Antagna urval 2

14

Under VT2018 sökte 93 personer till Kompletterande lärarutbildning - Gymnasieskolan vid Uppsala universitet varav 40 i första hand. Totalt antogs 18 personer i det första urvalet varav 10 var män och 8 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 14 personer varav 9 var män och 5 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 59% män och 41% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Uppsala universitet

Andra utbildningar i Uppsala