Antagningspoäng för Kostvetarprogram vid Uppsala universitet

Programkod: UU-P2150

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.00 16.42 0.30 0.00 3.50
Urval 2 0.00 13.35 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Kostvetarprogram vid Uppsala universitet antagningspoängen 16.00 i urvalsgrupp BI, 16.42 i urvalsgrupp BII och 0.30 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.50 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

272

Antagna urval 1

69

Antagna urval 2

60

Under HT2020 sökte 272 personer till Kostvetarprogram vid Uppsala universitet varav 67 i första hand. Totalt antogs 69 personer i det första urvalet varav 9 var män och 59 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 60 personer varav 11 var män och 47 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 16% män och 82% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.74 17.95 0.90 0.00 4.00
Urval 2 15.16 17.35 0.75 0.00 4.00
Höstterminen år 2019 hade Kostvetarprogram vid Uppsala universitet antagningspoängen 16.74 i urvalsgrupp BI, 17.95 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

269

Antagna urval 1

45

Antagna urval 2

40

Under HT2019 sökte 269 personer till Kostvetarprogram vid Uppsala universitet varav 48 i första hand. Totalt antogs 45 personer i det första urvalet varav 7 var män och 35 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 5 var män och 33 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 14% män och 80% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.75 16.73 0.90 0.00 0.00
Urval 2 15.40 15.56 0.80 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Kostvetarprogram vid Uppsala universitet antagningspoängen 16.75 i urvalsgrupp BI, 16.73 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

379

Antagna urval 1

45

Antagna urval 2

40

Under HT2018 sökte 379 personer till Kostvetarprogram vid Uppsala universitet varav 48 i första hand. Totalt antogs 45 personer i det första urvalet varav 9 var män och 35 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 8 var män och 31 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 20% män och 78% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.38 18.35 0.95 4.00
Urval 2 17.00 17.15 0.80 3.00
För höstterminen år 2017 hade Kostvetarprogram vid Uppsala universitet antagningspoängen 18.38 i urvalsgrupp BI, 18.35 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

445

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

40

Under HT2017 sökte 445 personer till Kostvetarprogram vid Uppsala universitet varav 69 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 11 var män och 28 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 10 var män och 29 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 26% män och 71% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.65 19.24 1.05 0.00
Urval 2 16.60 16.02 0.75
För höstterminen år 2016 hade Kostvetarprogram vid Uppsala universitet antagningspoängen 18.65 i urvalsgrupp BI, 19.24 i urvalsgrupp BII och 1.05 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

480

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

40

Under HT2016 sökte 480 personer till Kostvetarprogram vid Uppsala universitet varav 55 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 6 var män och 29 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 8 var män och 28 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 18% män och 71% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.50 19.43 1.10 0.00
Urval 2 18.41 18.50 1.00 4.00
För höstterminen år 2015 hade Kostvetarprogram vid Uppsala universitet antagningspoängen 19.50 i urvalsgrupp BI, 19.43 i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

618

Antagna urval 1

35

Antagna urval 2

32

Under HT2015 sökte 618 personer till Kostvetarprogram vid Uppsala universitet varav 86 i första hand. Totalt antogs 35 personer i det första urvalet varav 5 var män och 28 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 32 personer varav 8 var män och 22 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 19% män och 75% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.79 20.30 1.15 0.00
Urval 2 18.85 19.69 1.10
För höstterminen år 2014 hade Kostvetarprogram vid Uppsala universitet antagningspoängen 19.79 i urvalsgrupp BI, 20.30 i urvalsgrupp BII och 1.15 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

749

Antagna urval 1

35

Antagna urval 2

32

Under HT2014 sökte 749 personer till Kostvetarprogram vid Uppsala universitet varav 108 i första hand. Totalt antogs 35 personer i det första urvalet varav 6 var män och 27 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 32 personer varav 4 var män och 27 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 15% män och 81% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Uppsala universitet

Andra utbildningar i Uppsala