Antagningspoäng för Läkarprogrammet vid Uppsala universitet

Programkod: UU-P8200

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 22.09 22.29 1.75 4.00
Urval 2 21.98 22.22 1.70 4.00
För höstterminen år 2017 hade Läkarprogrammet vid Uppsala universitet antagningspoängen 22.09 i urvalsgrupp BI, 22.29 i urvalsgrupp BII och 1.75 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

5343

Antagna urval 1

150

Antagna urval 2

140

Under HT2017 sökte 5343 personer till Läkarprogrammet vid Uppsala universitet varav 835 i första hand. Totalt antogs 150 personer i det första urvalet varav 63 var män och 76 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 140 personer varav 57 var män och 75 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 41% män och 52% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2017

Antagningspoäng för VT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 22.18 22.43 1.75 4.00
Urval 2 21.90 22.39 1.75 4.00
Vårterminen år 2017 hade Läkarprogrammet vid Uppsala universitet antagningspoängen 22.18 i urvalsgrupp BI, 22.43 i urvalsgrupp BII och 1.75 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2017

Totalt antal sökande

3459

Antagna urval 1

145

Antagna urval 2

135

Under VT2017 sökte 3459 personer till Läkarprogrammet vid Uppsala universitet varav 605 i första hand. Totalt antogs 145 personer i det första urvalet varav 53 var män och 73 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 135 personer varav 53 var män och 63 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 38% män och 49% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 22.50 22.50 1.80 4.00
Urval 2 22.33 22.50 1.75 4.00
För höstterminen år 2016 hade Läkarprogrammet vid Uppsala universitet antagningspoängen 22.50 i urvalsgrupp BI, 22.50 i urvalsgrupp BII och 1.80 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

5361

Antagna urval 1

145

Antagna urval 2

135

Under HT2016 sökte 5361 personer till Läkarprogrammet vid Uppsala universitet varav 833 i första hand. Totalt antogs 145 personer i det första urvalet varav 59 var män och 66 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 135 personer varav 52 var män och 63 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 40% män och 46% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2016

Antagningspoäng för VT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.90 22.37 1.75 4.00
Urval 2 21.74 22.30 1.75 4.00
Vårterminen år 2016 hade Läkarprogrammet vid Uppsala universitet antagningspoängen 21.90 i urvalsgrupp BI, 22.37 i urvalsgrupp BII och 1.75 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2016

Totalt antal sökande

3445

Antagna urval 1

135

Antagna urval 2

125

Under VT2016 sökte 3445 personer till Läkarprogrammet vid Uppsala universitet varav 548 i första hand. Totalt antogs 135 personer i det första urvalet varav 59 var män och 58 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 125 personer varav 54 var män och 56 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 43% män och 44% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 22.50 22.50 1.80 4.00
Urval 2 22.10 22.43 1.80 4.00
För höstterminen år 2015 hade Läkarprogrammet vid Uppsala universitet antagningspoängen 22.50 i urvalsgrupp BI, 22.50 i urvalsgrupp BII och 1.80 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

5439

Antagna urval 1

140

Antagna urval 2

130

Under HT2015 sökte 5439 personer till Läkarprogrammet vid Uppsala universitet varav 822 i första hand. Totalt antogs 140 personer i det första urvalet varav 55 var män och 52 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 130 personer varav 56 var män och 52 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 41% män och 39% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

VT2015

Antagningspoäng för VT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.91 22.50 1.75 4.00
Urval 2 21.90 22.40 1.75 4.00
Vårterminen år 2015 hade Läkarprogrammet vid Uppsala universitet antagningspoängen 21.91 i urvalsgrupp BI, 22.50 i urvalsgrupp BII och 1.75 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2015

Totalt antal sökande

3370

Antagna urval 1

135

Antagna urval 2

125

Under VT2015 sökte 3370 personer till Läkarprogrammet vid Uppsala universitet varav 528 i första hand. Totalt antogs 135 personer i det första urvalet varav 46 var män och 81 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 125 personer varav 48 var män och 70 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 36% män och 58% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 22.40 22.50 1.80 4.00
Urval 2 22.30 22.50 1.80 4.00
För höstterminen år 2014 hade Läkarprogrammet vid Uppsala universitet antagningspoängen 22.40 i urvalsgrupp BI, 22.50 i urvalsgrupp BII och 1.80 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

5882

Antagna urval 1

140

Antagna urval 2

127

Under HT2014 sökte 5882 personer till Läkarprogrammet vid Uppsala universitet varav 872 i första hand. Totalt antogs 140 personer i det första urvalet varav 59 var män och 58 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 127 personer varav 57 var män och 56 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 43% män och 43% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.

VT2014

Antagningspoäng för VT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 22.10 22.50 1.70 4.00
Urval 2 22.00 22.50 1.70 4.00
Vårterminen år 2014 hade Läkarprogrammet vid Uppsala universitet antagningspoängen 22.10 i urvalsgrupp BI, 22.50 i urvalsgrupp BII och 1.70 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2014

Totalt antal sökande

3148

Antagna urval 1

135

Antagna urval 2

128

Under VT2014 sökte 3148 personer till Läkarprogrammet vid Uppsala universitet varav 446 i första hand. Totalt antogs 135 personer i det första urvalet varav 63 var män och 69 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 128 personer varav 61 var män och 63 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 47% män och 50% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Uppsala universitet

Andra utbildningar i Uppsala