Antagningspoäng för Lantmäteriprogrammet, juridisk inriktning vid Uppsala universitet

Programkod: UU-P2820

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.39 19.76 1.00 0.00 3.50
Urval 2 17.13 18.27 0.85 0.00 3.50
Höstterminen år 2020 hade Lantmäteriprogrammet, juridisk inriktning vid Uppsala universitet antagningspoängen 18.39 i urvalsgrupp BI, 19.76 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.50 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

364

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

60

Under HT2020 sökte 364 personer till Lantmäteriprogrammet, juridisk inriktning vid Uppsala universitet varav 90 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 32 var män och 27 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 60 personer varav 31 var män och 28 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 53% män och 46% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.14 19.87 1.05 0.00 0.00
Urval 2 18.58 19.52 1.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Lantmäteriprogrammet, juridisk inriktning vid Uppsala universitet antagningspoängen 19.14 i urvalsgrupp BI, 19.87 i urvalsgrupp BII och 1.05 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

302

Antagna urval 1

30

Antagna urval 2

30

Under HT2019 sökte 302 personer till Lantmäteriprogrammet, juridisk inriktning vid Uppsala universitet varav 78 i första hand. Totalt antogs 30 personer i det första urvalet varav 15 var män och 15 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 30 personer varav 19 var män och 11 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 57% män och 43% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Uppsala universitet

Andra utbildningar i Uppsala