Antagningspoäng för Liberal Arts-programmet vid Uppsala universitet

Programkod: UU-P5120

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.15 15.51 0.00
Urval 2
För höstterminen år 2017 hade Liberal Arts-programmet vid Uppsala universitet antagningspoängen 15.15 i urvalsgrupp BI, 15.51 i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

160

Antagna urval 1

45

Antagna urval 2

22

Under HT2017 sökte 160 personer till Liberal Arts-programmet vid Uppsala universitet varav 34 i första hand. Totalt antogs 45 personer i det första urvalet varav 13 var män och 32 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 22 personer varav 7 var män och 15 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 30% män och 70% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.70 18.99 0.85 3.00
Urval 2 13.60 11.71 0.55
För höstterminen år 2016 hade Liberal Arts-programmet vid Uppsala universitet antagningspoängen 17.70 i urvalsgrupp BI, 18.99 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

197

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

35

Under HT2016 sökte 197 personer till Liberal Arts-programmet vid Uppsala universitet varav 41 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 16 var män och 24 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 35 personer varav 12 var män och 23 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 37% män och 63% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.75 18.88 1.10 3.00
Urval 2 18.29 16.05 0.70 3.00
För höstterminen år 2015 hade Liberal Arts-programmet vid Uppsala universitet antagningspoängen 19.75 i urvalsgrupp BI, 18.88 i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

244

Antagna urval 1

30

Antagna urval 2

30

Under HT2015 sökte 244 personer till Liberal Arts-programmet vid Uppsala universitet varav 54 i första hand. Totalt antogs 30 personer i det första urvalet varav 8 var män och 22 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 30 personer varav 7 var män och 23 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 25% män och 75% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.85 16.52 1.10 0.00
Urval 2 17.85 16.52 0.90
För höstterminen år 2014 hade Liberal Arts-programmet vid Uppsala universitet antagningspoängen 19.85 i urvalsgrupp BI, 16.52 i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

270

Antagna urval 1

35

Antagna urval 2

30

Under HT2014 sökte 270 personer till Liberal Arts-programmet vid Uppsala universitet varav 66 i första hand. Totalt antogs 35 personer i det första urvalet varav 10 var män och 24 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 30 personer varav 10 var män och 19 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 31% män och 66% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Uppsala universitet

Andra utbildningar i Uppsala