Antagningspoäng för Logopedprogrammet vid Uppsala universitet

Programkod: UU-P8410

VT2020

Antagningspoäng för VT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.65 19.15 0.85 0.00 4.00
Urval 2 16.16 16.12 0.60 0.00 4.00
För vårterminen år 2020 hade Logopedprogrammet vid Uppsala universitet antagningspoängen 18.65 i urvalsgrupp BI, 19.15 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2020

Totalt antal sökande

321

Antagna urval 1

46

Antagna urval 2

46

Under VT2020 sökte 321 personer till Logopedprogrammet vid Uppsala universitet varav 79 i första hand. Totalt antogs 46 personer i det första urvalet varav 7 var män och 36 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 46 personer varav 6 var män och 39 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 14% män och 82% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2019

Antagningspoäng för VT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.62 19.15 1.00 0.00 0.00
Urval 2 16.60 17.35 0.85 0.00 4.00
För vårterminen år 2019 hade Logopedprogrammet vid Uppsala universitet antagningspoängen 18.62 i urvalsgrupp BI, 19.15 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2019

Totalt antal sökande

355

Antagna urval 1

44

Antagna urval 2

44

Under VT2019 sökte 355 personer till Logopedprogrammet vid Uppsala universitet varav 82 i första hand. Totalt antogs 44 personer i det första urvalet varav 10 var män och 30 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 44 personer varav 8 var män och 34 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 20% män och 73% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2018

Antagningspoäng för VT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.80 18.32 0.95 0.00 4.00
Urval 2 16.15 16.67 0.80 0.00 4.00
För vårterminen år 2018 hade Logopedprogrammet vid Uppsala universitet antagningspoängen 18.80 i urvalsgrupp BI, 18.32 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2018

Totalt antal sökande

418

Antagna urval 1

44

Antagna urval 2

42

Under VT2018 sökte 418 personer till Logopedprogrammet vid Uppsala universitet varav 73 i första hand. Totalt antogs 44 personer i det första urvalet varav 9 var män och 28 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 42 personer varav 8 var män och 30 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 20% män och 67% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2017

Antagningspoäng för VT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.58 18.47 1.15 4.00
Urval 2 18.50 17.29 0.90 4.00
Vårterminen år 2017 hade Logopedprogrammet vid Uppsala universitet antagningspoängen 19.58 i urvalsgrupp BI, 18.47 i urvalsgrupp BII och 1.15 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2017

Totalt antal sökande

492

Antagna urval 1

44

Antagna urval 2

44

Under VT2017 sökte 492 personer till Logopedprogrammet vid Uppsala universitet varav 102 i första hand. Totalt antogs 44 personer i det första urvalet varav 6 var män och 36 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 44 personer varav 4 var män och 38 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 11% män och 84% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2016

Antagningspoäng för VT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.30 19.29 1.15 4.00
Urval 2 19.60 18.75 0.95 4.00
Vårterminen år 2016 hade Logopedprogrammet vid Uppsala universitet antagningspoängen 20.30 i urvalsgrupp BI, 19.29 i urvalsgrupp BII och 1.15 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2016

Totalt antal sökande

588

Antagna urval 1

44

Antagna urval 2

44

Under VT2016 sökte 588 personer till Logopedprogrammet vid Uppsala universitet varav 134 i första hand. Totalt antogs 44 personer i det första urvalet varav 6 var män och 37 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 44 personer varav 2 var män och 42 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 9% män och 90% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2015

Antagningspoäng för VT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.73 19.95 1.25 0.00
Urval 2 20.00 18.56 1.05 4.00
Vårterminen år 2015 hade Logopedprogrammet vid Uppsala universitet antagningspoängen 20.73 i urvalsgrupp BI, 19.95 i urvalsgrupp BII och 1.25 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2015

Totalt antal sökande

517

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

44

Under VT2015 sökte 517 personer till Logopedprogrammet vid Uppsala universitet varav 128 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 6 var män och 34 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 44 personer varav 6 var män och 36 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 14% män och 83% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2014

Antagningspoäng för VT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.50 21.41 1.35 0.00
Urval 2 20.00 21.22 1.20 4.00
Vårterminen år 2014 hade Logopedprogrammet vid Uppsala universitet antagningspoängen 20.50 i urvalsgrupp BI, 21.41 i urvalsgrupp BII och 1.35 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2014

Totalt antal sökande

620

Antagna urval 1

44

Antagna urval 2

44

Under VT2014 sökte 620 personer till Logopedprogrammet vid Uppsala universitet varav 141 i första hand. Totalt antogs 44 personer i det första urvalet varav 4 var män och 40 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 44 personer varav 6 var män och 38 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 11% män och 89% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Uppsala universitet

Andra utbildningar i Uppsala