Antagningspoäng för Magisterprogram i entreprenörskap vid Uppsala universitet

Programkod: UU-P2122

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Magisterprogram i entreprenörskap vid Uppsala universitet antagningspoängen 0.00 i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

209

Antagna urval 1

25

Antagna urval 2

20

Under HT2018 sökte 209 personer till Magisterprogram i entreprenörskap vid Uppsala universitet varav 49 i första hand. Totalt antogs 25 personer i det första urvalet varav 11 var män och 11 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 20 personer varav 9 var män och 7 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 44% män och 40% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Uppsala universitet

Andra utbildningar i Uppsala