Antagningspoäng för Magisterprogram i hållbart företagande och ledning vid Uppsala universitet

Programkod: UU-P2125

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Magisterprogram i hållbart företagande och ledning vid Uppsala universitet antagningspoängen 0.00 i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

74

Antagna urval 1

17

Antagna urval 2

8

Under HT2018 sökte 74 personer till Magisterprogram i hållbart företagande och ledning vid Uppsala universitet varav 12 i första hand. Totalt antogs 17 personer i det första urvalet varav 7 var män och 7 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 8 personer varav 2 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 36% män och 44% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Uppsala universitet

Andra utbildningar i Uppsala