Antagningspoäng för Magisterprogram i humanitärt arbete vid konflikter vid Uppsala universitet

Programkod: UU-P5510

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Magisterprogram i humanitärt arbete vid konflikter vid Uppsala universitet antagningspoängen 0.00 i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

142

Antagna urval 1

15

Antagna urval 2

15

Under HT2018 sökte 142 personer till Magisterprogram i humanitärt arbete vid konflikter vid Uppsala universitet varav 33 i första hand. Totalt antogs 15 personer i det första urvalet varav 3 var män och 10 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 15 personer varav 4 var män och 9 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 23% män och 63% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Uppsala universitet

Andra utbildningar i Uppsala