Antagningspoäng för Masterprogram i avancerad medicinsk avbildning vid Uppsala universitet

Programkod: UU-P3821

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Masterprogram i avancerad medicinsk avbildning vid Uppsala universitet antagningspoängen 0.00 i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

18

Antagna urval 1

9

Antagna urval 2

5

Under HT2018 sökte 18 personer till Masterprogram i avancerad medicinsk avbildning vid Uppsala universitet varav 7 i första hand. Totalt antogs 9 personer i det första urvalet varav 0 var män och 9 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 5 personer varav 0 var män och 5 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 100% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Uppsala universitet

Andra utbildningar i Uppsala