Antagningspoäng för Masterprogram i biologi - Cell- och molekylärbiologi vid Uppsala universitet

Programkod: UU-P1109

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Masterprogram i biologi - Cell- och molekylärbiologi vid Uppsala universitet antagningspoängen 0.00 i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

50

Antagna urval 1

16

Antagna urval 2

12

Under HT2018 sökte 50 personer till Masterprogram i biologi - Cell- och molekylärbiologi vid Uppsala universitet varav 17 i första hand. Totalt antogs 16 personer i det första urvalet varav 4 var män och 10 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 12 personer varav 2 var män och 8 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 21% män och 64% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Uppsala universitet

Andra utbildningar i Uppsala