Antagningspoäng för Masterprogram i digital konstvetenskap vid Uppsala universitet

Programkod: UU-P5042

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Masterprogram i digital konstvetenskap vid Uppsala universitet antagningspoängen 0.00 i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

81

Antagna urval 1

24

Antagna urval 2

24

Under HT2018 sökte 81 personer till Masterprogram i digital konstvetenskap vid Uppsala universitet varav 38 i första hand. Totalt antogs 24 personer i det första urvalet varav 7 var män och 16 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 24 personer varav 5 var män och 17 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 25% män och 69% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Uppsala universitet

Andra utbildningar i Uppsala