Antagningspoäng för Masterprogram i företagande och ledning - Internationellt företagande vid Uppsala universitet

Programkod: UU-P2111

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Masterprogram i företagande och ledning - Internationellt företagande vid Uppsala universitet antagningspoängen 0.00 i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

492

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

35

Under HT2018 sökte 492 personer till Masterprogram i företagande och ledning - Internationellt företagande vid Uppsala universitet varav 110 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 24 var män och 14 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 35 personer varav 22 var män och 11 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 61% män och 33% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Uppsala universitet

Andra utbildningar i Uppsala