Antagningspoäng för Masterprogram i freds- och konfliktstudier vid Uppsala universitet

Programkod: UU-P2061

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Masterprogram i freds- och konfliktstudier vid Uppsala universitet antagningspoängen 0.00 i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

195

Antagna urval 1

14

Antagna urval 2

14

Under HT2018 sökte 195 personer till Masterprogram i freds- och konfliktstudier vid Uppsala universitet varav 60 i första hand. Totalt antogs 14 personer i det första urvalet varav 5 var män och 9 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 14 personer varav 6 var män och 6 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 39% män och 54% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Uppsala universitet

Andra utbildningar i Uppsala