Antagningspoäng för Masterprogram i fysik - Kärn- och partikelfysik vid Uppsala universitet

Programkod: UU-P1166

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Masterprogram i fysik - Kärn- och partikelfysik vid Uppsala universitet antagningspoängen 0.00 i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

15

Antagna urval 1

5

Antagna urval 2

3

Under HT2018 sökte 15 personer till Masterprogram i fysik - Kärn- och partikelfysik vid Uppsala universitet varav 6 i första hand. Totalt antogs 5 personer i det första urvalet varav 3 var män och 1 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 3 personer varav 2 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 63% män och 25% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Uppsala universitet

Andra utbildningar i Uppsala