Antagningspoäng för Masterprogram i hållbar destinationsutveckling vid Uppsala universitet

Programkod: UU-P1465

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Masterprogram i hållbar destinationsutveckling vid Uppsala universitet antagningspoängen 0.00 i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

17

Antagna urval 1

8

Antagna urval 2

7

Under HT2018 sökte 17 personer till Masterprogram i hållbar destinationsutveckling vid Uppsala universitet varav 7 i första hand. Totalt antogs 8 personer i det första urvalet varav 3 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 7 personer varav 3 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 40% män och 27% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Uppsala universitet

Andra utbildningar i Uppsala